Nasze nowości z ostatniego miesiąca
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Krakowski Piotr: O sztuce nowej i najnowszej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. 60 zł

Więcej/MoreŁanowski Jerzy: Literatura Grecji starożytnej w zarysie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. 60 zł

Więcej/MoreKalt Edmund: Archeologia biblijna. Kraków: Wydawnictwo Koła Biblistów U.U.J., 1937. 120 zł

Więcej/MoreAskenazy Szymon: Gdańsk a Polska. Warszawa: Gebethner i Wolff, [1919]. 80 zł

Więcej/MoreKowalski Krzysztof, Krzak Zygmunt: Echa Atlantydy. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1989. 50 zł

Więcej/MoreKolendo Jerzy: Postęp techniczny a problem siły roboczej w rolnictwie starożytnej Italii. Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1968. 100 zł

Więcej/MoreJarzewicz Jarosław: Gotycka architektura Nowej Marchii. Budownictwo sakralne w okresie Askańczyków i Wittelsbachów. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2000. 150 zł

Więcej/MoreKsięga Pamiątkowa 75 lecia Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Toruń: Towarzystwo Naukowe, 1952. 90 zł

Więcej/MoreLévi-Strauss Claude: Smutek tropików. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964. 120 zł

Więcej/MoreŻebrawski Teofil: Bibliografija piśmiennictwa polskiego z działu matematyki i fizyki oraz ich zastósowań. Na obchód czterechsetletniej rocznicy urodzin Kopernika. Dodatki do biblijografii piśmiennictwa polskiego z działu matematyki i fizyki oraz ich zastosowań wydanej w r. 1873 nakładem Biblijoteki Kórnickiej. 2t. Warszawa: Wydawnictwo IHNOiT Polska Akademia Nauk, 1992. 160 zł

Więcej/MoreKur Tadeusz: Ćwiki z Warowni "Śląsk". Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1982. 50 zł

Więcej/MoreRysiewska Teresa: Struktura rodowa w społecznościach pradziejowych. Cmentarzyska z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w południowej Polsce. Wrocław: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 1996. 70 zł

Więcej/MorePatton George S.: Wojna jak ją poznałem. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1964. 80 zł

Więcej/MoreSłownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur. T.1: A-Ć. Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987. 100 zł

Więcej/MoreOgniwo Przyjaźni. Dwujęzyczny tygodnik poświęcony sprawom ugruntowania przyjaźni polsko-szkockiej = The Clasp o' Freen'ship. A bi-lingual weekly designed to forge a lasting friendship between Poles and Scots. Vol.1 (1941). Nr 9 (201) (8 marca 1941). Numer pamiątkowy. Glasgow: [b.w.], 1941. 60 zł

Więcej/MoreMao Tse-Tung [Mao, Zedong]: Szesnaście wierszy. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959. 180 zł

Więcej/MoreWieczorek Urszula: Z tradycji piekarstwa, ciastkarstwa, cukiernictwa i piernikarstwa na Górnym Śląsku. Zabrze: Wydawnictwo Muzeum Miejskiego w Zabrzu, 1997. 50 zł

Więcej/MoreSkrzydła. Wiadomości ze Świata. Pierwsze pismo żołnierzy Polskich Sił Pow. R.4 (1943). Nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19. Blackpool: Wydział Kulturalny Inspektoratu Polskich Sił Powietrznych, 1943. 70 zł

Więcej/MoreŚwiatowid. R.6 (1929). Nr 9 (238) (12 lutego 1929). Kraków: Marian Dąbrowski, 1929. 40 zł

Więcej/MoreŚwiatowid. R.6 (1929). Nr 10 (239) (22 marca 1929). Kraków: Marian Dąbrowski, 1929. 40 zł

Więcej/MoreZaznacz wszystko