Nasze nowości z ostatnich trzech miesięcy
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Weinfeld Stefan: Awicenna. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985. 50 zł

Więcej/MoreFouquet Pierre, Borde Martine de: Podwójny agent. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1990. 60 zł

Więcej/MoreLarneuil Michel: Śmierć czarnego posągu. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1978. 50 zł

Więcej/MoreWeber Ludwig: Bologna. Lepzig: Verlag E. A. Seemann, 1902. 60 zł

Więcej/MoreDunin-Wąsowicz Anna: Pomiary gruntu w Koronie w XVI-XVIII wieku. (Próba ustalenia wielkości ról chłopskich na ziemiach polskich). Warszawa: IH Instytut Historii PAN [Polskiej Akademii Nauk], 1994. 90 zł

Więcej/MoreMoskała Edward: Berghütten im Sudetengebirge. Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, [ca 1970]. 50 zł

Więcej/MoreZ pieśnią do was idziemy...". Zbiór pieśni kompozytorów polskich, zestawiony przez Komisję Artystyczną Zjednoczenia Polskich Związków Śpiewaczych i Muzycznych w Warszawie. T. 1: Chóry męskie. Warszawa: Nakładem Światowego Związku Polaków z Zagranicy, 1936. 120 zł

Więcej/MoreTerlecki Władysław: Od denara do złotówki. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1964. 50 zł

Więcej/MoreWojnar Irena: Bergson. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1985. 50 zł

Więcej/MoreLudwikowski Rett, Woleński Jan: J. S. Mill. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1979. 50 zł

Więcej/MoreSzacki Jerzy: Znaniecki. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1986. 50 zł

Więcej/MoreDuraczyński Eugeniusz, Terej Jerzy Janusz: Europa podziemna 1939-1945. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1974. 50 zł

Więcej/MoreCobbett William: Społeczne skutki reformacji. Londyn: F. Mildner & Sons, 1947. 70 zł

Więcej/MoreCzałojan W. [Vazgen Karapetovič]: Wschód i Zachód. Dziedzictwo idei w filozofii starożytnej i średniowiecznej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. 60 zł

Więcej/MoreHibbert Christopher [faktycznie Arthur Raymond]: Medyceusze. Wzlot i upadek. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1992. 50 zł

Więcej/MoreElm Ludwig: "Nowy" konserwatyzm. Ideologia i polityka prądów reakcyjnych w RFN. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1979. 50 zł

Więcej/MoreLitwin Jakub: Rozmyślania humanistyczne. Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982. 50 zł

Więcej/MoreNowicki Andrzej: Witwicki. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1982. 50 zł

Więcej/MoreWituch Tomasz: Garibaldi. Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983. 50 zł

Więcej/MoreSalmonowicz Stanisław: Fryderyk II. Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981. 40 zł

Więcej/MoreZaznacz wszystko