Nasze nowości z ostatnich trzech miesięcy
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Hertz Paweł: Portret Słowackiego. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1950. 80 zł

Więcej/MoreDernałowicz Maria: Portret Familii. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1990. 50 zł

Więcej/MoreDobroński Adam: Potencjał militarno-gospodarczy Królestwa Polskiego w latach 1907-1914 Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1976. 100 zł

Więcej/MoreSzwagrzyk Józef Andrzej: Portrety na monetach i banknotach polskich. Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980. 50 zł

Więcej/MoreŠved M.: L'viv. L'vov. Lwów. Lviv. Karotkij putivnik-dovidnik. L'viv: "Kamenjar", 1978. 50 zł

Więcej/MoreŠved M.: L'viv. L'vov. Lwów. Lviv. Karotkij putivnik-dovidnik. L'viv: "Kamenjar", 1978. 60 zł

Więcej/MorePollak Roman: Polskie życie literackie przed rozbiorami. Średniowiecze, Renesans, Barok. Dwanaście odczytów radiowych. Poznań: Księgarnia Ziem Zachodnich, 1948. 60 zł

Więcej/MoreSuchodolski Bogdan: Polskie tradycje demokratyczne. Idea demokracji w ujęciu myślicieli polskich od St. Staszica do St. Witkiewicza. Wrocław: Wydawnictwo M. Arct; Kraków: Wiedza, Zawód, Kultura, 1946. 80 zł

Więcej/MorePolskie towarzystwa naukowe od XV wieku. Wykaz. Warszawa: Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie, 1972. 50 zł

Więcej/MoreZarzębski Tadeusz: Polskie prawo biblioteczne 1773-1990. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1991. 60 zł

Więcej/MorePolskie powstania narodowe na tle przemian europejskich w XIX wieku. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2001. 120 zł

Więcej/MoreWołoszyński Ryszard W.: Polska w opiniach Francuzów XVIII w. Rulhiére i jego współcześni. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. 70 zł

Więcej/MorePolska w latach 1795-1864. Wybór tekstów źródłowych do nauczania historii. Warszawa: WSiP, 1986. 50 zł

Więcej/MoreNowak Tadeusz: Polska technika wojenna XVI - XVIII w. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, [1970]. 90 zł

Więcej/MoreŁojek Jerzy: Polska inspiracja prasowa w Holandii i Niemczech w czasach Stanisława Augusta. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. 100 zł

Więcej/MorePolska historiografia wojskowa wobec wyzwań badawczych i politycznych XXI wieku (VIII Forum Historyków Wojskowych). Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza, 2006. 80 zł

Więcej/MoreKobielski Stanisław: Polska broń - broń palna. Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. 80 zł

Więcej/MoreWandycz Piotr: Polska a zagranica. Paryż: Instytut Literacki, 1986. 70 zł

Więcej/MoreByczkowski Józef: Polonia w Europie. Opole: WOINTE [Wojewódzki Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej], 1990. 70 zł

Więcej/MorePolonia włoska. Słownik Polaków i instytucji polskich we Włoszech. T.1. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2002. 70 zł

Więcej/MoreZaznacz wszystko