Nasze nowości z ostatnich trzech miesięcy
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Goetel Walery: Pod znakiem optymizmu. Wspomnienia. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1976. 60 zł

Więcej/MorePodróż królewicza Władysława Wazy do krajów Europy Zachodniej w latach 1624-1625 w świetle ówczesnych relacji. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1977. 120 zł

Więcej/MoreNajdowski Zygmunt: "Podróż do Kalopei" Wojciecha Gutkowskiego. Studium z dziejów myśli polskiego Oświecenia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. 100 zł

Więcej/MorePodróżujący Polacy w XIX i XX wieku. Olsztyn: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1996. 70 zł

Więcej/MoreAbramowicz Andrzej: Podróżnicy po przeszłości. Szkice z dziejów archeologii. Łódź; Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1970. 70 zł

Więcej/MoreBańburski Kazimierz: Poczta w Tarnowie. Tarnów: Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 1998. 50 zł

Więcej/MorePoczet królów i książąt polskich. Warszawa: "Czytelnik", 1987. 80 zł

Więcej/MoreLeśniewski Sławomir: Poczet hetmanów polskich i litewskich. Bydgoszcz: Somix, 1992. 60 zł

Więcej/MoreKlimowicz Mieczysław: Początki teatru stanisławowskiego (1765-1773). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965. 80 zł

Więcej/MoreSzenic Stanisław: Pitaval warszawski. T.1: 1524-1794. Warszawa: Czytelnik, 1957. 60 zł

Więcej/MoreJuda Maria: Pismo drukowane w Polsce XV-XVIII wieku. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. 80 zł

Więcej/MoreGrynwaser Hipolit: Pisma. 3t. w 1vol. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1951. 200 zł

Więcej/MorePisarze polskiego oświecenia. T.1-3. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1992; 1994; 1996. 200 zł

Więcej/MoreŁepkowski Tadeusz: Piotr Wysocki. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1981. 50 zł

Więcej/MorePiotr Michałowski. Warszawa: Oficyna Wydawnicza "Auriga", 1964. 120 zł

Więcej/MorePiotr Michałowski. Warszawa: Oficyna Wydawnicza "Auriga", 1959. 120 zł

Więcej/MorePijarzy w kulturze dawnej Polski. Ludzie i zagadnienia. Praca zbiorowa. Kraków: Nakładem Polskiej Prowincji XX Pijarów, 1982. 60 zł

Więcej/MoreZiółkowski Andrzej: Pierwszy Pułk Szwoleżerów Gwardii Cesarskiej 1807-1815. Pruszków: Oficyna Wydawnicza "Ajaks", 1996. 100 zł

Więcej/MoreKalabiński Stanisław: Pierwszy okres przemysłu i klasy robotniczej Białostocczyzny 1807-1870. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. 90 zł

Więcej/MoreSłoma Renata: Sybille. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2000. 100 zł

Więcej/MoreZaznacz wszystko