Nasze nowości z ostatnich trzech miesięcy
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Homer: Ilias. Warszawa [etc.]: Gebethner i Wolff, [1925]. 90 zł

Więcej/MoreAmusin Józef D.: Rękopisy znad Morza Martwego. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1963. 70 zł

Więcej/MoreAntologia bieszczadzka. Warszawa: Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK, 1985. 60 zł

Więcej/MoreGrajny Lucjan: Katalog wystawy pokonkursowej "Ludowe instrumenty muzyczne". Żywiec: Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej; Muzeum w Żywcu; Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, 1980. 40 zł

Więcej/MoreKatznelson Izydor: Tutanchamon i skarby jego grobowca. Warszawa: Zrzeszenie Księgarstwa, 1988. 40 zł

Więcej/MoreTazbir Janusz: Rzeczpospolita szlachecka wobec wielkich odkryć. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1973. 40 zł

Więcej/MoreWspomnienia o Kazimierzu Tymienieckim. [Warszawa]: [b.w.], 1969. 50 zł

Więcej/MoreSerejski Marian Henryk: Lelewelowskie pojęcie historii powszechnej. [b.m.]: [b.w.], [1957]. 40 zł

Więcej/MoreSiemieński Józef: Podział historyi ustroju Polski na okresy. Lwów: [b.w.], 1925. 60 zł

Więcej/MoreBieżuńska-Małowist Iza: Poglądy nobilitas okresu Nerona i ich podłoże gospodarczo-społeczne. Warszawa: Towarzystwo Miłośników Historii, 1952. 90 zł

Więcej/MoreZawadzki Stefan: Ze studiów nad chronologią Babilonii koniec VII - początek V wieku przed Chr. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1996. 70 zł

Więcej/MorePolański Roman: Roman. Warszawa: Wydawnictwo Polonia, 1989. 60 zł

Więcej/MoreWinniczuk Lidia: Twórczość poetek greckich. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956. 60 zł

Więcej/MoreBronowicz Kazimierz, Malecki Jerzy: Bibliografia turystyki polskiej 1979/1980. Warszawa: Instytut Turystyki, 1983. 70 zł

Więcej/MoreHarnaś. Materiały szkoleniowe Studenckiego Koła Przewodników Górskich "Harnasie" przeznaczone dla kadry turystycznej PTTK. Nr 3 (1979). Gliwice: PTTK Oddział Uczelniany im. prof. dra Zygmunta A. Klemesiewicza przy Politechnice Śląskiej, 1979. 60 zł

Więcej/MorePałysiewicz Krzysztof: Słowacki Beskid Niski (część zachodnia). Rzeszów: Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Rzeszowie, 1989. 60 zł

Więcej/MoreZ historii Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie (1981-1985). Kraków: Oddział Akademicki PTTK, 1985. 60 zł

Więcej/MoreZiółkowski Marek: Szkice o kościołach obrządków wschodnich w Polsce północno-wschodniej. Warszawa: Oddział Uniwersytecki PTTK, 1985. 80 zł

Więcej/MoreStaich Tadeusz: Na polskiej Orawie. Przewodnicki materiał szkoleniowy. Kraków: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, 1967. 60 zł

Więcej/MoreMiszulin A. W. [Aleksandr Vasil'evič]: Powstanie Spartkusa. Zarys popularno-naukowy. Warszawa: Książka i Wiedza, 1952. 60 zł

Więcej/MoreZaznacz wszystko