Nasze nowości z ostatnich trzech miesięcy
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Jagiełło Jerzy: O polską drogę do socjalizmu. Dyskusje w PPR i PPS w latach 1944-1948. Warszawa; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. 70 zł

Więcej/MoreZ dziejów polskiego społeczeństwa i kultury. Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. 70 zł

Więcej/MoreListy świętego Pawła Apostoła. Warszawa: PAX, 1955. 60 zł

Więcej/MoreLopes Fernăo: Kroniki królewskie. Kronika portugalska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983. 70 zł

Więcej/MorePróchnik Adam: Bunt łódzki w roku 1892. Studium historyczne. Warszawa: Książka i Wiedza, 1950. 60 zł

Więcej/MoreZwolski Edward: Choreia. Muza i bóstwo w religii greckiej. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1978. 70 zł

Więcej/MoreWilkosz Witold: Człowiek stwarza naukę. Kraków: Spółdzielnia Księgarska "Czytelnik", 1946. 80 zł

Więcej/MoreTrzaska-Chrząszczewski Aleksander: Przypływy i odpływy demokracji. Warszawa: Polityka, 1939. 160 zł

Więcej/MoreDzieduszycki Jan: Trzy lata wykreślone z życiorysu. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1989. 50 zł

Więcej/MoreKozaczewski Tadeusz: Wiejskie kościoły parafialne XIII wieku na Śląsku [...]. 4vol. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1994-1995. 400 zł

Więcej/MoreMeyner Friedrich: Künstleranatomie. Leipzig: VEB E. A. Seemann, 1956. 120 zł

Więcej/MoreGenerał broni Kazimierz Sosnkowski szef 7 Pułku Ułanów Lubelskich. Londyn: Koło Żołnierzy 7 Pułku Ułanów Lubelskich, 1970. 120 zł

Więcej/MoreGarliński Józef: Szwajcarski korytarz. Paryż: Editions Spotkania, cop. 1987. 70 zł

Więcej/MoreRocznik Muzeum w Gliwicach. T.16 (2001). Gliwice: Muzeum w Gliwicach, 2001. 70 zł

Więcej/MorePol Wincenty: Prace z etnografii północnych stoków Karpat. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1966. 200 zł

Więcej/MoreItman Leszek: Przyczynek do znajomości rzemiosła bednarskiego w Polsce. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, [1955]. 90 zł

Więcej/MoreKoneczny Feliks: Święci w dziejach narodu polskiego. Kraków: Wydawnictwo Michalineum, 1985. 60 zł

Więcej/MoreNicieja Stanisław Sławomir: Cmentarz Łyczakowski we Lwowie w latach 1786-1986. Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1988. 80 zł

Więcej/MoreWiadomości Literackie. R.7 (1930). Nr 7, 8, 9, 11, 13, 16, 21, 24, 31, 35, 37, 38, 44, 45, 47, 49. Warszawa: A. Borman, M. Grydzewski, 1930. 50 zł

Więcej/MoreWiadomości Literackie. R.14 (1937). Nr 1, 3, 9, 16, 20, 24, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 48. Warszawa: A. Borman, M. Grydzewski, 1937. 50 zł

Więcej/MoreZaznacz wszystko