Nasze nowości z ostatnich trzech miesięcy
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Wiadomości Literackie. R.7 (1930). Nr 7, 8, 9, 11, 13, 16, 21, 24, 31, 35, 37, 38, 44, 45, 47, 49. Warszawa: A. Borman, M. Grydzewski, 1930. 50 zł

Więcej/MoreWiadomości Literackie. R.14 (1937). Nr 1, 3, 9, 16, 20, 24, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 48. Warszawa: A. Borman, M. Grydzewski, 1937. 50 zł

Więcej/MoreKnosała Józef: Parafja Radzionkowska. Jej dawniejsze i dzisiejsze stosunki. Katowice: Nakładem Księgarni i Drukarni Katolickiej, 1926. 250 zł

Więcej/MoreRządkowski Jan: Pierwszy Legjon Puławski (od Pakosławia do Zelwy 19.V.1915 - 11.IX.1915). Warszawa: Księgarnia Polska Towarzystwo Polskiej Macierzy Szkolnej, 1925. 120 zł

Więcej/MorePierwsze skrzydła. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej (na zlecenie Aeroklubu PRL), 1960. 70 zł

Więcej/MoreMiller Antoni: Pierwsza porozbiorowa konspiracja litewska. Spisek ks. Ciecierskiego przeora Dominikanów Wileńskich (1796-1797). Studjum historyczne. Kraków: Nakładem OO. Dominikanów, [1936]. 160 zł

Więcej/MorePiernikarczyk Józef: Pierwsza polska ustawa górnicza czyli "Ordunek Górny". Historyczny dokument Górnego Śląska z roku 1528. Tarnowskie Góry: Nakładem Józefa Piernikarczyka, 1928. 120 zł

Więcej/MoreTomczyk Damian: Pieczęcie górnośląskich cechów rzemieślniczych z XV-XVIII wieku i ich znaczenie historyczne. Opole: Instytut Śląski, 1975. 80 zł

Więcej/MorePawlak Wacław: Patrząc na starą fotografię. Szkice starołódzkie. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1981. 60 zł

Więcej/MoreStegner Tadeusz: Pastorzy Królestwa Polskiego na studiach teologicznych w Dorpacie w XIX wieku. Warszawa: "Semper", 1993. 50 zł

Więcej/MoreŻurawska Teresa: Paradne pojazdy w Polsce XVI-XVIII wieku. Łańcut: Muzeum - Zamek; Warszawa; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. 80 zł

Więcej/MorePaństwo i prawo w polskiej myśli konserwatywnej do 1939 roku. Antologia myśli prawnoustrojowej konserwatystów polskich. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe; Kancelaria Sejmu, 2002. 60 zł

Więcej/MoreMajchrowski Stefan: Pan Sienkiewicz. Katowice: Wydawnictwo "Śląsk", [1987]. 40 zł

Więcej/MoreJurek Tomasz: Panowie z Wierzbnej. Studium genealogiczne. Kraków: "Societas Vistulana", 2006. 70 zł

Więcej/MoreTyszkowska Krystyna: Panorama Racławicka. 90 lat niezwykłych dziejów. Wrocław: "Krajowa Agencja Wydawnicza", 1986. 60 zł

Więcej/MoreZiejka Franciszek: Panorama Racławicka. Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1984. 70 zł

Więcej/MoreMuszyńska-Hoffmannowa Hanna: Panie na Wilanowie. Warszawa: "Pax", 1970. 80 zł

Więcej/MorePamiętnik X Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie 9-13 września1969 r. Referaty i dyskusja IV. Sekcje V-X. Warszawa: Polskie Towarzystwo Historyczne, 1971. 80 zł

Więcej/MorePamiętnik X Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie 9-13 września1969 r. Referaty i dyskusja III. Sekcje I-IV. Warszawa: Polskie Towarzystwo Historyczne, 1971. 80 zł

Więcej/MorePamiętnik X Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie 17-21 września1968 r. Referaty II. Sekcje VII-XI. Warszawa: Polskie Towarzystwo Historyczne, 1968. 80 zł

Więcej/MoreZaznacz wszystko