Nasze nowości z ostatnich trzech miesięcy
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Pamiętnik Oddziału Babiogórskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z lat 1905-1980 w służbie Ziemi Żywieckiej. Żywiec: Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej nakład Babiogórskiego Oddziału PTTK, 1980. 50 zł

Więcej/MoreDembiński Henryk: Pamiętnik Henryka Dembińskiego. Generała Wojsk polskich. 2cz.: Pamiętniki o powstaniu w Polsce r. 1830-31. T.2. 2vol. Warszawa: Kraków: [b.w.]; [b.w.], [1910]; 1875. 250 zł

Więcej/MorePamiętniki z lat 1792-1849. Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1961. 90 zł

Więcej/MoreLimanowski Bolesław: Pamiętniki. [T.3]: (1907-1919). Warszawa: Książka i Wiedza, 1961. 100 zł

Więcej/MoreLimanowski Bolesław: Pamiętniki. [T.2]: (1870-1907). Warszawa: Książka i Wiedza, 1958. 100 zł

Więcej/MoreGąssowski Jerzy: Kultura pradziejowa na ziemiach Polski. Zarys. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. 60 zł

Więcej/MoreŁawniczak Włodzimierz: O poznawaniu dzieła sztuki plastycznej. Analiza współczynnika interpretacyjnego. Warszawa; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. 80 zł

Więcej/MoreSitek Wojciech: Florian Znaniecki a marksizm. Epistemologiczna konceptualizacja wyjaśniania w naukach społecznych. Warszawa; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. 70 zł

Więcej/MoreKalicka Felicja: Z zagadnień jednolitego frontu KPP i PPS w latach 1933-1934. Warszawa: Książka i Wiedza, 1967. 80 zł

Więcej/MoreHistoria kultury japońskiej w zarysie. Japonia: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 1987. 70 zł

Więcej/MoreKowalczyk Stanisław: Człowiek i Bóg w nauce świętego Augustyna. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1987. 60 zł

Więcej/MoreRelacje między teoriami a rozwój nauki. Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978. 80 zł

Więcej/MoreMinta-Tworzowska Danuta: Elementy metodologii prahistorii w historiozofii P. Teilharda de Chardin. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1986. 60 zł

Więcej/MoreSadurska Anna: Sztuka ziemi wydarta. Archeologia klasyczna 1945-1970. Najnowsze odkrycia i metody badań. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1972. 60 zł

Więcej/MoreŻurawicka Janina: Inteligencja warszawska w końcu XIX wieku. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. 80 zł

Więcej/MoreSzczepański Władysław: Egea i Hatti. 2vol. Warszawa; Lwów: Książnica Polska Tow. Naucz. Szkół Wyższych, 1923. 150 zł

Więcej/MoreSzczepański Władysław: Palestyna za czasów Chrystusa. Wiedeń [etc.]: Gebethner i Wolff, 1920. 120 zł

Więcej/MoreTęcza. Ilustrowane pismo tygodniowe. R.3 (2 XI 1929) z.44. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1929. 80 zł

Więcej/MoreZieliński Tadeusz: Z życia idei. Studia i szkice. Seria druga. Warszawa: "Rój", 1939. 140 zł

Więcej/MoreHarasowski Adam (muzyka); Young John (słowa): The Voice of Poland. Glasgow: Książnica Polska, [ca 1940]. 120 zł

Więcej/MoreZaznacz wszystko