Nasze nowości z ostatnich trzech miesięcy
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Pieśń żołnierska. [Warszawa]: [AK], [b.r.]. 200 zł

Więcej/MoreLeśnodorski Zygmunt: Lucjan w Polsce. Kraków: Skład Główny w Kasie im. J. Mianowskiego, 1933. 80 zł

Więcej/MoreNaprzód do boju żołnierze. Hymn Polski podziemnej. [Inc.:] "Naprzód do boju żołnierze/ Polski Podziemnej. Za broń" [Expl.:] "Niech więc ten śpiew mocy i wiary sięga [jaknajszerzej] w szeregi żołnierzy konspiracji, niech krzepi i rozgrzewa śpiewany - do czasu! - półgłosem!". [Warszawa]: [Delegatura Rządu RP na Kraj], [1943]. 200 zł

Więcej/MorePopławski Mieczysław St.: Sylwetki rzymskich uczonych. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1939. 80 zł

Więcej/MoreCzekanowski Jan: Antropologia polska w międzywojennym dwudziestoleciu 1919-1939. Warszawa: Nakładem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 1948 (druk 1949). 120 zł

Więcej/MoreHistoria XIV. W sześćdziesiątą rocznicę odbudowania niepodległej Polski. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1978. 70 zł

Więcej/MoreKotowa Barbara: Założenia filozoficzne programu badań literackich Romana Ingardena. Warszawa; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. 70 zł

Więcej/MoreDuszyńska Bolesława: Zasada somatologii stoickiej. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1948. 70 zł

Więcej/MoreChodkowski Robert: Funkcja obrazów scenicznych w tragediach Ajschylosa. Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. 70 zł

Więcej/MorePolska i jej sąsiedzi. Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. 80 zł

Więcej/MoreSłuszkiewicz Eugeniusz: Przyczynki do badań nad dziejami redakcyj Rāmāyany = Contributions à l'histoire des recensions du Rāmāyana. Kraków: Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, 1938. 150 zł

Więcej/MoreZubrzycki [Jan Sas]: Znaczenie piramid egipskich. Lwów: [Wydawnictwo "Czasopisma Technicznego"], 1928. 60 zł

Więcej/MoreChodynicki Kazimierz: Kilka uwag o niektórych zadaniach nauki polskiej w zakresie paleografji i dyplomatyki ruskiej. [Warszawa?]: [Towarzystwo Miłośników Historii?], [ca 1924]. 50 zł

Więcej/MorePopławski Mieczysław St.: Literackie walory pamiętników Cezara. Odczyt wygłoszony na Konferencji Filologów Klasycznych w Lublinie w kwietniu 1933 roku. Lublin: Bibljoteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1933. 80 zł

Więcej/MoreJanet Paul: Zarys etyki w rozwoju historycznym. Poznań: Fiszer i Majewski, 1926. 70 zł

Więcej/MoreKamieński Henryk: Pamiętniki i wizerunki. Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1951. 90 zł

Więcej/MoreKitowicz Jędrzej: Pamiętniki czyli Historia polska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971. 140 zł

Więcej/MoreŚwiderski Leonard: Pamiętniki. Cz.1: Odmieni się jako orłowa młodość Twoja. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1968. 60 zł

Więcej/MoreKatarzyna II: Pamiętniki cesarzowej Katarzyny II przez nią samą spisane. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1980. 50 zł

Więcej/MorePasek Jan Chryzostom: Pamiętniki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989. 40 zł

Więcej/MoreZaznacz wszystko