Nasze nowości z ostatnich trzech miesięcy
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Serczyk Władysław A.: Katarzyna II carowa Rosji. Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983. 40 zł

Więcej/More



Ganoczy Alexandre: Stwórczy człowiek i Bóg Stwórca. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1982. 50 zł

Więcej/More



Weber Andrzej: Studia nad obrządkiem pogrzebowym grupy łupawskiej kultury pucharów lejkowatych. Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza, 1983. 70 zł

Więcej/More



Fijałkowski Adam: Puer eruditus. Idee edukacyjne Wincentego z Beauvais (ok. 1194-1264). Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2001. 90 zł

Więcej/More



Krakowski Piotr: O sztuce nowej i najnowszej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. 60 zł

Więcej/More



Łanowski Jerzy: Literatura Grecji starożytnej w zarysie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. 60 zł

Więcej/More



Kalt Edmund: Archeologia biblijna. Kraków: Wydawnictwo Koła Biblistów U.U.J., 1937. 120 zł

Więcej/More



Askenazy Szymon: Gdańsk a Polska. Warszawa: Gebethner i Wolff, [1919]. 80 zł

Więcej/More



Kowalski Krzysztof, Krzak Zygmunt: Echa Atlantydy. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1989. 50 zł

Więcej/More



Kolendo Jerzy: Postęp techniczny a problem siły roboczej w rolnictwie starożytnej Italii. Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1968. 100 zł

Więcej/More



Jarzewicz Jarosław: Gotycka architektura Nowej Marchii. Budownictwo sakralne w okresie Askańczyków i Wittelsbachów. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2000. 150 zł

Więcej/More



Księga Pamiątkowa 75 lecia Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Toruń: Towarzystwo Naukowe, 1952. 90 zł

Więcej/More



Lévi-Strauss Claude: Smutek tropików. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964. 120 zł

Więcej/More



Żebrawski Teofil: Bibliografija piśmiennictwa polskiego z działu matematyki i fizyki oraz ich zastósowań. Na obchód czterechsetletniej rocznicy urodzin Kopernika. Dodatki do biblijografii piśmiennictwa polskiego z działu matematyki i fizyki oraz ich zastosowań wydanej w r. 1873 nakładem Biblijoteki Kórnickiej. 2t. Warszawa: Wydawnictwo IHNOiT Polska Akademia Nauk, 1992. 160 zł

Więcej/More



Kur Tadeusz: Ćwiki z Warowni "Śląsk". Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1982. 50 zł

Więcej/More



Rysiewska Teresa: Struktura rodowa w społecznościach pradziejowych. Cmentarzyska z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w południowej Polsce. Wrocław: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 1996. 70 zł

Więcej/More



Patton George S.: Wojna jak ją poznałem. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1964. 80 zł

Więcej/More



Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur. T.1: A-Ć. Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987. 100 zł

Więcej/More



Ogniwo Przyjaźni. Dwujęzyczny tygodnik poświęcony sprawom ugruntowania przyjaźni polsko-szkockiej = The Clasp o' Freen'ship. A bi-lingual weekly designed to forge a lasting friendship between Poles and Scots. Vol.1 (1941). Nr 9 (201) (8 marca 1941). Numer pamiątkowy. Glasgow: [b.w.], 1941. 60 zł

Więcej/More



Mao Tse-Tung [Mao, Zedong]: Szesnaście wierszy. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959. 180 zł

Więcej/More



Zaznacz wszystko