Nasze nowości z ostatnich trzech miesięcy
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Łoza Stanisław: Order Orła Białego. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1985. 100 zł

Więcej/MoreKrakowski Bernard: Oratorstwo polityczne na forum Sejmu Czteroletniego. Rekonesans. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1968. 80 zł

Więcej/MoreJarosławiecka-Gąsiorowska Maria, Wierzbicki Marek: Oprawy artystyczne XIII-XVIII w. w Zbiorach Czartoryskich w Krakowie. Wybór zabytków. Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie, 1952. 60 zł

Więcej/MoreBogucka Maria: Opowieści wiślane. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1957. 60 zł

Więcej/MoreKersten Adam: Opowieści o szwedzkim najeździe. Warszawa: "Wiedza Powszechna", 1956. 50 zł

Więcej/MoreKosman Marceli: Opowieści kórnickie. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1983. 40 zł

Więcej/MoreKrotoski Kazimierz: Opowiadania z dziejów powszechnych, średniowiecznych i nowożytnych ze szczególnem uwzględnieniem historyi polskiej. Dla szkół średnich. Kraków: nakł. autora, 1919. 80 zł

Więcej/MoreLwowczyk Jacek [Mokrzycki Jacek]: Opowiadania wileńskie. Warszawa: [Unia Nowoczesnego Humanizmu], 1984. 60 zł

Więcej/MoreOpolskie konfrontacje historyczne. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2002. 60 zł

Więcej/MoreIdzikowski Franciszek: Opole - dzieje miasta do 1863 roku. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2002. 100 zł

Więcej/MoreOsiński Józef: Opisanie polskich żelaza fabryk, w którym świadectwa historyków wzmiankuiących mieysca minerałów przytoczone [...] piece i dymarki w całym Krolestwie znayduiące się wyliczono; z żelaza kraiowy zysk okazany; słownik kuzniacki, oprocz wyrazów technicznych, wiele wiadomości zawieraiący przydany. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1976. 120 zł

Więcej/MoreRoszkowska Wanda: Oława królewiczów Sobieskich. Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984. 60 zł

Więcej/MoreMyrcik Jan: Olszyna. Rys historyczny, dzieje oświaty, życie parafialne. [Koszęcin]: [Jan Myrcik], 1998. 50 zł

Więcej/MoreKosim Jan: Okupacja pruska i konspiracje rewolucyjne w Warszawie 1796-1806. Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976. 90 zł

Więcej/MoreKraushar Alexander: Okruchy przeszłości. Warszawa; Kraków: Gebethner i Wolff; G. Gebethner, 1913. 140 zł

Więcej/MoreKwaśniewicz Włodzimierz: Okiem kolekcjonera czyli o dawnej broni gawędy. Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Kultury, 1987. 70 zł

Więcej/MoreGrzybowski Konstanty: Ojczyzna, naród, państwo. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977. 40 zł

Więcej/MoreOjczyzna i wolność. Prace ofiarowane Profesorowi Janowi Ziółkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2000. 120 zł

Więcej/MoreOd Wisły do Maricy 681-1981. Kraków: Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Bułgarskiej; Bułgarski Ośrodek Kultury i Informacji, 1981. 80 zł

Więcej/MoreBorkowski Jan: Od Waryńskiego do Witosa. Ruch robotniczy a chłopi i ludowcy w Polsce. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984. 70 zł

Więcej/MoreZaznacz wszystko