Nasze nowości z ostatnich trzech miesięcy
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Sucheni-Grabowska Anna: Odbudowa domeny królewskiej w Polsce 1504-1548. Warszawa: Muzeum Historii Polski, 2007. 70 zł

Więcej/MoreOchrona Zabytków. R.12 (1959). Nr 2 (45). Warszawa: Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki i Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 1959. 30 zł

Więcej/MoreOlejnik Tadeusz: Ochotnicza Straż Pożarna w Złoczewie 1880-1980. [Sieradz]: Towarzystwo Przyjaciół Złoczewa, [1980]. 60 zł

Więcej/MoreKwak Jan: Obyczajowość mieszkańców miast górnośląskich w XVI-XVIII wieku. Opole: Instytut Śląski, 1986. 50 zł

Więcej/MoreKuchowicz Zbigniew: Obyczaje staropolskie XVII-XVIII wieku. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1975. 80 zł

Więcej/MoreMroziński Józef: Oblężenie i obrona Saragossy w latach 1808 i 1809, za względem szczególniejszym na czynności korpusu polskiego. Kraków: Wydawnictwo Biblioteki Polskiej, 1858. 160 zł

Więcej/MoreNowe roździeńsciana. Studia o Walentym Roździeńskim i jego dziele Officina ferraria z roku 1612. Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985. 100 zł

Więcej/MoreSosnowski Joachim: Nowa Wieś Królewska. Dzieje miejscowości, historia kościoła. Nowa Wieś Królewska (Nova Villa, Newendorff, Kőniglich Neudorf, Bolko). Geschichte der Ortschaft, Geschichte der Kirche. Opole: Wydawnictwo Świętego Krzyża, 2005. 80 zł

Więcej/MoreHarbut Juljusz Stanisław: Noc listopadowa w świetle i cieniach procesu przed Najwyższym Sądem Kryminalnym. (Jeden z największych procesów politycznych w dziejach narodów). Warszawa: Skład gł. Książnica-Atlas, 1926. 180 zł

Więcej/MoreOrłowski Bolesław: Nie tylko szablą i piórem... Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1985. 70 zł

Więcej/MoreBałabuch Henryk: Nie tylko cenzura. Prasa prowincjonalna Królestwa Polskiego w rosyjskim systemie prasowym w latach 1865-1915. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. 100 zł

Więcej/MoreMajchrowski Stefan: Niezwykłe postacie z czasów powstania listopadowego. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984. 50 zł

Więcej/MoreNieznany portret miasta. Fotografie Wrocławia z 2 połowy XIX i początku XX w. Katalog wystawy, Ratusz wrocławski - 1994. Wrocław: Via, [1994]. 70 zł

Więcej/MoreNieznane listy i rozkazy Tadeusza Kościuszki. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 1996. 60 zł

Więcej/MoreNiepodległość i Pamięć. R.3 (1996). Nr 1 (5). Warszawa: Muzeum Niepodległości, 1996. 60 zł

Więcej/MoreNiemcy górnośląscy. Leksykon biograficzny. Gliwice; Opole: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, 2004. 60 zł

Więcej/MoreDihm Jan: Niemcewicz jako polityk i publicysta w czasie Sejmu Czteroletniego. Kraków; Warszawa: skł. gł. w Kasie im. J. Mianowskiego, 1928. 160 zł

Więcej/MoreCudnowski Henryk: Niedyskrecje teatralne. Wrocław: "Ossolineum", 1960. 60 zł

Więcej/MoreDulębina Maria: Na turystycznych ścieżkach. Warszawa: "Nasza Księgarnia", 1975. 70 zł

Więcej/MorePełka-Peliński Stanisław: Na drogach współczesnej kultury. Łódź: Wydawnictwo "Kultura Polska", 1946. 70 zł

Więcej/MoreZaznacz wszystko