Nasze nowości z ostatnich trzech miesięcy
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Wiadomości Ziemiańskie. Silva rerum. [2000]. Nr 1 z 15 kwietnia 2000. Warszawa: Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, 2000. 40 zł

Więcej/MoreSokołowski Franciszek: Z dziejów odbudowy trzeciej świątyni delfickiej. Lwów: [b.w.], 1938. 60 zł

Więcej/MoreŚmieszek Antoni: Geneza podania greckiego o Memnonie, królu Etjopów = De origine graecae fabulae quae fertur de Memnone rege Aethiopum. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1926. 80 zł

Więcej/MoreHandelsman Marceli: Francja - Polska 1795 - 1845. Studja nad dziejami myśli politycznej. Rozwój narodowości nowoczesnej. T.2. Warszawa [etc.]: Gebethner i Wolff, 1926. 120 zł

Więcej/MoreMańkowski Zygmunt: W kręgu polskich doświadczeń historycznych XIX i XX w. Studia. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1986. 70 zł

Więcej/MoreSten Maria: Malowane księgi dawnych narodów Meksyku. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1980. 60 zł

Więcej/MoreKrokiewicz Adam: Etyka Demokryta i hedonizm Arystypa. Warszawa: Instytut Wydawniczy "Pax", 1960. 60 zł

Więcej/MoreSten Maria: Teatr - którego nie było. Szkice o teatrze náhuatl. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1982. 60 zł

Więcej/MoreLanning Edward P.: Peru przed Inkami. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1985. 60 zł

Więcej/MoreStryszowski Bronisław: Zarys dziejów narodu i państwa polskiego w latach 1914-1939. Londyn: Veritas Foundation Publication Centre, 1981. 70 zł

Więcej/MorePrzewroty i zamachy stanu. Europa 1918-1939. Warszawa: Czytelnik, 1981. 60 zł

Więcej/MoreRękopisy z Qumran nad Morzem Martwym. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. 70 zł

Więcej/MoreKowalska-Glikman Stefania: Drobnomieszczaństwo w dziewiętnastowiecznej Warszawie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. 80 zł

Więcej/MoreEurypides: Tragedye Eurypidesa. Cz.3. Poznań: Biblioteka Kórnicka, 1882. 120 zł

Więcej/MoreKowalski Stanisław: W poszukiwaniu początków wierzeń religijnych. Warszawa: Iskry, 1961. 50 zł

Więcej/MoreRadlak Bronisław: SDKPiL w latach 1914-1917. Formy i metody działalności. Warszawa: Książka i Wiedza, 1967. 70 zł

Więcej/MoreBartnik Czesław S.: Teilhardowska wizja dziejów. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1975. 70 zł

Więcej/MoreLeberton J. [Jules], Zeiller J. [Jacques]: Kościół pierwotny. T.1: Początki chrześcijaństwa. Lublin: Uniwersytet - Towarzystwo Wiedzy Chrześcijańskiej, 1939. 140 zł

Więcej/MoreSzczepański Władysław: Cztery Ewangelie. Wstęp, nowy przekład i komentarz. Część I. Kraków: Składy Główne Gebethner i Wolff i Księgarnia św. Wojciecha, 1916. 140 zł

Więcej/MoreKumaniecki Kazimierz Władysław: Praecepta Praefecti (z teki jubilata). Kraków: Skład Główny w Księgarni S. A. Krzyżanowskiego, 1937. 60 zł

Więcej/MoreZaznacz wszystko