Nasze nowości z ostatnich trzech miesięcy
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Filozofia i pokój. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. 80 zł

Więcej/MoreWolański Marian S.: Miejsce Polski w Europie w polskiej myśli politycznej lat 1944-1948. Wrocław: Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 1973. 80 zł

Więcej/MoreZeidler Anna: Antynaturalistyczny program badań nad sztuką i jego współczesne kontynuacje. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. 70 zł

Więcej/MoreWroniak Zdzisław: Polska-Francja 1926-1932. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1971. 70 zł

Więcej/MoreKulesza Władysław T.: Koncepcje ideowo-polityczne obozu rządzącego w latach 1926-1935. Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985. 70 zł

Więcej/MoreRobertson Archibald: Pochodzenie chrześcijaństwa. Warszawa: Książka i Wiedza, 1961. 60 zł

Więcej/MoreStęborowski Stanisław Piotr: Geneza Centrolewu 1928-1929. Warszawa: Książka i Wiedza, 1963. 70 zł

Więcej/MoreFIAP 1962. Fédération Internationale de l'Art Photographique. The International Federation of Photographic Art. Les photos de la FIAP 1962. The best of FIAP 1962. Das Photobuch der FIAP 1962. Lucerne: C.-J. Bucher S.A., [1962]. 150 zł

Więcej/MoreFIAP 1960. Fédération Internationale de l'Art Photographique. The International Federation of Photographic Art. Les photos de la FIAP 1960. The best of FIAP 1960. Das Photobuch der FIAP 1960. Lucerne: C.-J. Bucher S.A., [1960]. 150 zł

Więcej/MoreJacher-Tyszkowa Aleksandra: Atlas polskich strojów ludowych. Cz.5: Małopolska. Z.12: Strój kielecki. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1977. 120 zł

Więcej/MoreSeweryn Tadeusz: Atlas polskich strojów ludowych. Cz.5: Małopolska. Z.9: Strój Krakowiaków wschodnich. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1960. 90 zł

Więcej/MoreKlonowski A. Franciszek: Atlas polskich strojów ludowych. Cz.1: Pomorze i Warmia. Z.3: Strój warmiński. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1960. 100 zł

Więcej/MoreBartyś Julian, Turnau Irena: Materiały do historii odzieży ludowej południowo-wschodniej Wielkopolski. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1959. 140 zł

Więcej/MoreZaniewski Romuald: Teorie o pochodzeniu i rozwoju życia a naturalizm chrześcijański. Londyn: Nakładem Katolickiego Ośrodka Wydawnictwo "Veritas", 1960. 80 zł

Więcej/MoreZiaja Leon: PPS a polska polityka zagraniczna 1926-1939. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. 80 zł

Więcej/MoreSpołeczeństwo polskie XVIII i XIX wieku. Studia o grupach elitarnych. T.7. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. 90 zł

Więcej/MoreCohen Marcel: Pismo. Zarys dziejów. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956. 60 zł

Więcej/MoreInteligencja polska XIX i XX wieku. Studia 3. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. 80 zł

Więcej/MoreInteligencja polska pod zaborami. Studia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. 80 zł

Więcej/MorePlutarch: Moralia (Wybór) II. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. 70 zł

Więcej/MoreZaznacz wszystko