Nasze nowości z ostatnich trzech miesięcy
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Szczech Bernard: Ilustrowana kronika Biskupic 1243-1993. Zabrze: Muzeum Miejskie, 1993. 60 zł

Więcej/MorePo pracy. Warszawa: Sport i Turystyka, 1954. 100 zł

Więcej/MoreSrnenská Dagmar: Francuska grafika rokokowa w zbiorach pałacu Mirbacha. Warszawa: Arkady, 1988. 100 zł

Więcej/MoreKopczyński Krzysztof: Mickiewicz i jego czytelnicy. O recepcji wieszcza w zaborze rosyjskim w latach 1831-1855. Warszawa: "Semper", 1994. 60 zł

Więcej/MoreZieliński Władysław: Michał Grażyński 1890-1965. Wojewoda Śląski. Katowice: Katowickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 1986. 50 zł

Więcej/MoreNaruniec Romuald: Michał Baliński jako mecenas polsko-litewskich więzi kulturowych. Warszawa: "Semper", 1995. 60 zł

Więcej/MoreMolenda Danuta, Balcerzak Elżbieta: Metale nieżelazne na ziemiach polskich od XIV do XVIII wieku. (Zastosowanie i wyroby). Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1987. 100 zł

Więcej/MoreSmoleński Władysław: Mazowiecka szlachta w poddaństwie proboszczów płockich. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1951. 80 zł

Więcej/MoreGębarowicz Mieczysław: Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w. Wrocław [i in.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. 100 zł

Więcej/MoreMateriały do dziejów Sejmu Czteroletniego. T.3. Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1960. 150 zł

Więcej/MoreMateriały do dziejów rezydencji w Polsce. Województwo poznańskie. T.1. Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 1991. 120 zł

Więcej/MoreSyga Teofil, Szenic Stanisław: Maria Szymanowska i jej czasy. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960. 80 zł

Więcej/MorePruszyński Ksawery: Margrabia Wielopolski. Warszawa: "PAX", 1957. 50 zł

Więcej/MoreStrzałko Maria, Anders Paweł: Manieczki. Poznań: Wydawnictwo WBP, 1997. 60 zł

Więcej/MorePałosz Andrzej: Mała uliczka w Opolu (rzecz o Kazimierzu Malczewskim). Opole: Instytut Śląski, 1996. 60 zł

Więcej/MoreLud. Rocznik Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. T.71 (1987). Wrocław [etc.]: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1987. 120 zł

Więcej/MoreRocznik Kłodzki [T.1] (1948). Kłodzko: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej. Oddział Instytutu Śląskiego w Kłodzku, 1948. 80 zł

Więcej/MoreFiedler Arkady: Kanada pachnąca żywicą. Warszawa: "Iskry", 1957. 80 zł

Więcej/MoreWisła - Julianowi Ochorowiczowi w 150. rocznicę urodzin. Materiały z Sympozjum, które odbyło się 16 października 2000 r. Wisła: Towarzystwo Miłośników Wisły, 2001. 50 zł

Więcej/MoreGreiner Piotr: Plany i weduty miast Górnego Śląska do końca XVIII wieku. Cz.1: Plany miast. Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 2000. 120 zł

Więcej/MoreZaznacz wszystko