Przeglądanie katalogu
Hasło: D


Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.

Dzianisz Paweł, Umiński Janusz: - Szlak Piastowski. Województwo bydgoskie.
 

Dzieduszycki Jan: - Trzy lata wykreślone z życiorysu.
 

Dzieduszycki Jan: - Trzy lata wykreślone z życiorysu.
 

Dzieduszycki Maurycy: - Kościół katedralny lwowski obrządku łacińskiego pod wezwaniem Wniebowzięcia Najśw. Panny.
 

Dziedzic Jan, Walichnowski Tadeusz: - Wokół agresji Izraela (1967 r.).
 

Dziekoński Józef Bohdan: - Sędziwoj.
 

Dziemidok Bohdan: - O komizmie.
 

Dzierżanowski Roman: - Słownik chronologiczny dziejów medycyny i farmacji.
 

Dzierżykray-Rogalski Tadeusz: - Polska antropologia w Afryce.
 

Dzierżykray-Rogalski Tadeusz: - Rytmy i antyrytmy biologiczne w życiu człowieka.
 

Dzierżyński Feliks: - Pamiętnik więźnia.
 

Dzierżyński Feliks: - Z pism, pamiętnika więźnia i listów Feliksa Dzierżyńskiego.
 

Dzier [Dzierżykray-Rogalski] Tadeusz: - A mnie się zdaje że to było wczoraj. Dziennik 15 sierpnia 1939 - 2 kwietnia 1940.
 

Dziewanowski Marian Kamil: - Lord Wellington - pogromca Napoleona.
 

Dziewanowski Władysław: - Zarys dziejów uzbrojenia w Polsce.
 

Dzięciołowski Ryszard, Frankiewicz Edward: - Dzikie kaczki.
 

Dzięciołowski Stanisław: - Parlament Polski Podziemnej 1939-1945.
 

Dzięciołowski Stanisław: - Centralne Towarzystwo Rolnicze w Królestwie Polskim i jego polityka agrarna 1906-1918.
 

Dzięcioł Witold: - Józef Flawiusz historyk żydowski.
 

Dzięgiel Leszek: - Lwów nie każdemu zdrów.
 

Dzięgiel Władysław: - Jezuici na Górnym Śląsku.
 

Dzikiewicz Bronisław: - Topografia.
 

Dziobek-Romański Jacek: - Uznawanie związków religijnych w Polsce (1944-1989) narzędziem dyskryminacyjnej polityki władz.
 

Dziok-Strelnik Irena: - Bibliografia starych druków lubelskich 1630-1800.
 

Dziuba Adam: - Na frontach walki ze szpiegami, rewizjonistami i "reakcyjnym klerem". Tyska jednostka aparatu bezpieczeństwa w latach 1954-1975.
 

Dziubiński Andrzej: - Historia Maroka.
 

Dziubiński Andrzej: - Maroko w XVI wieku 1510-1578.
 

Dziubiński Andrzej: - Historia Tunezji.
 

Dziurla Henryk: - Uniwersytet Wrocławski.
 

Dziurla Henryk: - Krzeszów.
 

Dziurzyński Adam: - O życiu i budowie zwierząt. Podręcznik zoologii dla I klasy gimnazjalnej.
 

Dziwik Kazimierz: - Katalog dokumentów pergaminowych Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Cz.3: Dokumenty z lat 1403-1797.
 

Dzwonkowski Stanisław, Masewicz Walery: - Czas pracy. Teksty, orzecznictwo, objaśnienia. Według stanu prawnego na dzień 15 czerwca 1960 r.
 

Dzwonkowski Teodor Anzelm: - Pamiętniki czyli Pamiątka po ojcu dla Józefy z Dzwonkowskich Komornickiej.
 

Dżugan-Bart Jolanta: - Przewodnik po Oddziale Muzeum Lenina. Kraków ul. Królowej Jadwigi 41.
 
Zaznacz wszystko