Przeglądanie katalogu
Hasło: K


Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.

Kochowski Wespazjan: - Dzieło Boskie albo Pieśni Wiednia wybawionego i inszych transakcyjej wojny tureckiej w roku 1683 szczęśliwie rozpoczętej.
 

Koch Hans-Jörg: - Wunschkonzert. Unterhaltungsmusik und Propaganda im Rundfunk des Dritten Reichs.
 

Koch Tomasz, Zalewski Wojciech: - El Alamein.
 

Koch von Berneck Max: - [Bruckmann] Rundreisen in der Schweiz einschliesslich des Bodensees, der oberitalienischen Seen und Mailand.
 

Koch Werner: - Wspomnienia Piłata.
 

Kociszewski Aleksander: - Ciechanów i okolice. Przewodnik.
 

Kociszewski Aleksander: - Dzieje Sochocina i dawnego powiatu sąchockiego.
 

Kociszewski Aleksander: - 13 Pułk Piechoty.
 

Kocowski Bronisław: - Katalog inkunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Cz.3: Rewindykaty i nowe nabytki z lat 1962-1975. Pozycje 3021-3270.
 

Kocowski Bronisław: - Katalog inkunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Cz.2: Konkordancje - Indeksy - Ilustracje. = Catalogus incunabulorum typographicorum Bibliothecae Universitatis Wratislaviensis. Pars 2, Concordationes, indices, imagines.
 

Kocowski Bronisław, Burbianka Marta, Głombiowski Karol: - Z dziejów książki na Śląsku.
 

Kocój Henryk: - Powstanie kościuszkowskie w świetle korespondencji posłów pruskich z Wiednia Lucchesiniego i Cesara.
 

Kocój Henryk: - Od Sejmu Wielkiego do powstania listopadowego. Wybór artykułów, materiałów źródłowych i recenzji.
 

Kocój Henryk: - Wielka Rewolucja Francuska a Polska. Zarys stosunków dyplomatycznych polsko-francuskich w okresie Sejmu Wielkiego i powstania kościuszkowskiego (problemy wybrane).
 

Kocój Henryk: - Prusy wobec powstania listopadowego.
 

Kocój Henryk: - Francja wobec powstania kościuszkowskiego w świetle relacji dyplomatów pruskich.
 

Kocój Henryk: - Elektor saski Fryderyk August III wobec Konstytucji 3 maja.
 

Kocój Henryk: - Kościuszko i współczesna mu scena polityczna. Mocarstwa europejskie wobec powstania kościuszkowskiego. Zagadnienia wybrane.
 

Kocój Henryk: - Od Sejmu Wielkiego do powstania listopadowego. Wybór artykułów, materiałów źródłowych i recenzji.
 

Kocój Henryk: - Niemcy a powstanie listopadowe. Sprawy powstania listopadowego w niemieckiej opinii publicznej i w polityce pruskiej 1830-1831. Zagadnienia wybrane.
 

Kocój Henryk: - O sukcesję saską. Sprawa następstwa tronu polskiego w czasach Sejmu Czteroletniego.
 

Kocój Henryk: - Dyplomacja Prus, Austrii i Rosji wobec Konstytucji 3 maja 1791 roku. Zagadnienia wybrane.
 

Kocyba-Kamińska Wiesława: - Oficyna Ossolińska w latach 1920-1939.
 

Kocznur Jan: - Pieśń o zbójniku Proćpaku.
 

Koczorowski Eugeniusz: - Okręty spod biało-czerwonej bandery.
 

Koczorowski Eugeniusz: - Ubiory Polskiej Marynarki Wojennej.
 

Koczut Dariusz: - Pierwszeństwa przejazdu.
 

Koczy Leon: - Documents sur les Origines de l'Université de Cracovie.
 

Koehler Witold: - Indie przez dziurkę od klucza.
 

Koenig Paweł: - O krok od śmierci. Wspomnienia z czasów okupacji hitlerowskiej.
 

Kofman Vladimir: - Tjaželye krejsera tipa "Admiral Chipper".
 

Kofman V. L.: - Bronenosnye krejsera tipa "Garibal'di". Nr 3 (1995).
 

Kögler Joseph: - Die Chroniken der Grafschaft Glatz. Bd.2: Die Pfarrei-und Stadtchroniken von Glatz-Habelschwerdt-Reinerz mit den zugehöringen Dörfern.
 

Koglgruber Kajetan: - Das Glück der Verfolgten. Dramatiches Mädchenspiel in zwei Aufzügen.
 

Kogut Mieczysław: - Duszpasterstwo parafialne w archiprezbiteracie Kąty Wrocławskie w latach 1738-1945 .
 
Zaznacz wszystko