O miłości romantycznej.
Nowiny Codzienne. Pismo poświęcone sprawom ludu polskiego na...