Wystawa Okręgu Katowickiego ZPAP. [luty 1981 katalog].
Na swoim i wśród obcych. Z życia Polaków w Niemczech międzyw...