Nasze nowości z ostatniego miesiąca
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Dekówna Maria: Szkło w Europie wczesnośredniowiecznej. Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1980. 80 zł

Więcej/MorePospieszalski Karol Marian: Sprawa 58000 "Volksdeutschów". Sprostowanie hitlerowskich oszczerstw w sprawie strat niemieckiej mniejszości w Polsce w ostatnich miesiącach przed wybuchem wojny i w toku kampanii wrześniowej. Poznań: Instytut Zachodni, 1959. 120 zł

Więcej/MoreKaczmarczyk Zdzisław, Urbańczyk Stanisław: Kasztelanowie konarscy. Studium z historii urzędów koronnych i nadwornych. O wyrazach konary, konarski, koniuch i podkoni. Poznań: [b.w.], 1949. 50 zł

Więcej/MorePrace Komisji Historii 15 (1985). Warszawa [etc.]: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. 60 zł

Więcej/MoreKwartalnik Historyczny. R.82 (1975). Nr 3. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. 50 zł

Więcej/MoreTaźbierski Zdzisław: Ceremoniał dworsko-dyplomatyczny w praktyce negocjacji Polski z Anglią w XVI-XVIII wieku. Olsztyn: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1986. 100 zł

Więcej/MoreW kręgu inspiracji kantowskich. Praca zbiorowa. Warszawa [etc.]: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. 60 zł

Więcej/MoreStudia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza. T.15 (1984). Z.2. Nr 30. Warszawa-Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. 70 zł

Więcej/MoreZabytki architektury i budownictwa w Polsce. Z.10: Województwo olsztyńskie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. 70 zł

Więcej/MoreZabytki architektury i budownictwa w Polsce. Z.5: Województwo kieleckie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973. 70 zł

Więcej/MoreHistoryka. Studia metodologiczne. T.11 (1982). Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1982. 50 zł

Więcej/MoreEckert Marian: Historia polityczna Polski Odrodzonej. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1983. 50 zł

Więcej/MoreKowalski Piotr: Woda żywa. Opowieść o wodzie, zdrowiu, higienie i dietetyce. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, 2002. 60 zł

Więcej/MoreŁeńska-Bąk Katarzyna: Sól ziemi. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, 2002. 60 zł

Więcej/MoreMatwijów Maciej: Walka o lwowskie dobra kultury w latach 1945-1948. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, 1996. 80 zł

Więcej/MoreMatwijów Maciej: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich w latach 1939-1946. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, 2003. 80 zł

Więcej/MoreKowalski Piotr: Chleb nasz powszedni. O pieczywie w obrzędach, magii, literackich obrazach i opiniach dietetyków. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, 2000. 60 zł

Więcej/MoreBasiński Stanisław: Radomsko 1900-2000. Wiek w dziejach miasta. Radomsko: Muzeum Regionalne w Radomsku, [2000]. 20 zł

Więcej/MoreBłaszczyk Bożena, Ziętek Jacek: Cmentarzysko kultury pomorskiej w Dobryszycach w powiecie radomszczańskim. Radomsko: Muzeum Regionalne w Radomsku, 2001. 40 zł

Więcej/MoreSzwed Ryszard: Powstanie styczniowe w Radomszczańskiem. Radomsko: Muzeum Regionalne w Radomsku, [1995]. 50 zł

Więcej/MoreZaznacz wszystko