Nasze nowości z ostatniego miesiąca
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Adamczyk Mieczysław Jerzy: Edukacja a przeobrażenia społeczności żydowskich w monarchii habsburskiej 1774-1914. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 1998. 90 zł

Więcej/MoreRód Potockich w odmęcie historii (XVII-XX w.). Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2010. 150 zł

Więcej/MoreOgrody rezydencji magnackich XVIII-XIX wieku w Europie Środkowej i Wschodniej oraz problemy ich ochrony. Ogrody Potockich. Materiały z konferencji odbytej w dniach 22-26 maja 1999 roku w Łańcucie i Zofiówce. Warszawa: Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu Narodowa Instytucja Kultury, 2000. 80 zł

Więcej/MoreBluszcz. Pismo tygodniowe ilustrowane dla kobiet. R.58 (1925). Nr 36 (5 września 1925). Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze "Bluszcz" Sp. z ogr. odp., 1925. 50 zł

Więcej/MoreObecni wśród nas. Żydzi polscy w życiu politycznym, gospodarczym, społecznym, naukowym i kulturalnym Warszawy. Katalog wystawy. Warszawa: Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, 1993. 80 zł

Więcej/MoreKowalski Marian: Vademecum kolekcjonera monet i banknotów polskich. Wrocław [i in.]: Ossolineum, 1988. 70 zł

Więcej/MoreGrabowski Zbigniew: Wprowadzenie do nauki o pieniądzu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1979. 80 zł

Więcej/MoreCywiński Henryk: Z dziejów pieniądza na świecie. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986. 40 zł

Więcej/MoreMęclewska Marta, Rozenkranz Edwin: Pieniądz w Prusach Królewskich za Kazimierza Jagiellończyka w świetle skarbu z Lęborka. Wrocław [i in.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983. 80 zł

Więcej/MorePolskoj Gieorgij: Fałszerze pieniędzy. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze , 1986. 60 zł

Więcej/MoreMikołajczyk Andrzej: Skarb średniowiecznych groszy z Ozorkowa. Łęczyca: Muzeum w Łęczycy, [ok. 1980]. 40 zł

Więcej/MoreWspółczesne medalierstwo Moraw ze zbiorów Muzeum Morawskiego w Brnie [katalog wystawy]. Wrocław: Muzeum Sztuki Medalierskiej, 1976. 30 zł

Więcej/MoreThen Stanisław: Pamiątkowe medale Bielska-Białej z okresu Polski Ludowej. Bielsko-Biała: Muzeum Okręgowe, 1978. 40 zł

Więcej/MoreWrocławskie Zapiski Numizmatyczne. Nr 12/9 (1973). Wrocław: Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. Komisja Numizmatyczna, 1973. 40 zł

Więcej/MoreKatalog wystawy numizmatycznej z okazji 120 rocznicy założenia Warszawskiego Towarzystwa Numizmatycznego, 12-31 grudnia 1965. Warszawa: Polskie Towarzystwo Archeologiczne. Sekcja Numizmatyczna, 1965. 50 zł

Więcej/MoreLasocki Jerzy: Pieniądz polski w latach 1943-1983. Warszawa: Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne, 1986. 60 zł

Więcej/MoreKiersnowski Ryszard: Moneta - świadek historii. Warszawa: Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. Komisja Numizmatyczna, 1980. 40 zł

Więcej/MorePieniądz starożytny - stan i perspektywy polskich badań. Materiały z konferencji w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, listopad 1982. Warszawa: Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. Komisja Numizmatyczna, 1984. 80 zł

Więcej/MoreZastępcze znaki pieniężne w Polsce w XX w. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej z okazji XVIII Zjazdu Przedstawicieli Sekcji i kół Numizmatycznych PTAiN, Warszawa, 20 listopada 1983 r. Warszawa: Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. Komisja Numizmatyczna, 1984. 60 zł

Więcej/MoreNiemirycz Wojciech: Polska moneta miedziana w XVII wieku. Białystok: Muzeum Okręgowe; Wojewódzki Dom Kultury, 1979. 50 zł

Więcej/MoreZaznacz wszystko