Nasze nowości z ostatnich trzech miesięcy
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Wojskowy Przegląd Historyczny. R.31 (1986). Nr 4 (118) (X-XII 1986). Warszawa: Wydawnictwo "Czasopisma Wojskowe", 1986. 90 zł

Więcej/MoreFranke Otto: Skat, Praktischer Leitfaden zur Erlernung des Skatspieles. Mit Anhang: Der Schafkopp und Doppelkopp. Berlin: August Schultzes Verlag, 1930. 160 zł

Więcej/MoreKopp G. [Georg]: Erlaß betr. das hl. Sakrament der Ehe, vorzulesen am jedesmaligen II. Sonntag nach Epiphanie. Breslau, den 9. März 1908. [Breslau]: [b.w.], [1908]. 120 zł

Więcej/MoreMajewski Kazimierz: Olbia. Odkrycia i badania archeologiczne w Olbii nad Bohem. Materiały. Warszawa: Instytut Historii Kultury Materialnej PAN [Polskiej Akademii Nauk], 1962. 100 zł

Więcej/MoreGembala A. [Alojzy]: Zarys dziejów starożytnego wschodu. Cz.1. Warszawa: [b.w.], 1951. 80 zł

Więcej/MoreSadurska Anna: Inskrypcje starożytne. Warszawa: Muzeum Narodowe. Galeria Sztuki Starożytnej, 1952. 50 zł

Więcej/MoreBernhard Maria Ludwika: Terrakoty greckie. Warszawa: Muzeum Narodowe. Galeria Sztuki Starożytnej, 1949. 40 zł

Więcej/MoreWergiliusz (Maro Publiusz Wergiliusz): Eneida. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1987. 60 zł

Więcej/MoreKPP uchwały i rezolucje. T.3: V-VI Zjazd (1929-1938). Warszawa: Książka i Wiedza, 1956. 70 zł

Więcej/MoreStalin J. [Józef]: O podstawach leninizmu. Wykłady wygłoszone na Uniwersytecie im. Swierdłowa na początku kwietnia 1924 roku. Warszawa: Książka i Wiedza, 1949. 50 zł

Więcej/MoreStalin J. [Józef]: O podstawach leninizmu. Przyczynek do zagadnień leninizmu. Warszawa: Książka i Wiedza, 1949. 50 zł

Więcej/MoreLenin Włodzimierz Iljicz. Krótki zarys życia i działalności. Moskwa: Wydawnictwo Literatury w Językach Obcych, 1944. 80 zł

Więcej/MoreKautsky Karol: Z dziejów kościoła katolickiego. Warszawa: Książka i Wiedza, 1950. 50 zł

Więcej/MoreSiemek Józef: Dla większej chwały... Niemiec. Warszawa: Książka i Wiedza, 1949. 60 zł

Więcej/MoreChałasiński Józef: Społeczna genealogia inteligencji polskiej. Warszawa: Czytelnik, 1946. 60 zł

Więcej/MoreStalin J.W.: Klasa proletariuszy i partia proletariuszy. W sprawie pierwszego punktu statutu partii. Warszawa: Książka i Wiedza, 1950. 40 zł

Więcej/MoreLenin W. I. [Włodzimierz]: O związkach zawodowych. Warszawa: Książka i Wiedza, 1949. 40 zł

Więcej/MoreEngels Fryderyk: Kwestia chłopska we Francji i w Niemczech. Warszawa: Książka i Wiedza, 1949. 40 zł

Więcej/MoreMarks Karol: Walki klasowe we Francji 1848-1850. Warszawa: Książka i Wiedza, 1949. 40 zł

Więcej/MoreMarks Karol: 18 Brumaire'a Ludwika Bonaparte. Warszawa: Książka i Wiedza, 1949. 40 zł

Więcej/MoreZaznacz wszystko