Nasze nowości z ostatnich trzech miesięcy
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Osmańczyk Edmund J.: Ciekawa historia ONZ. Warszawa: "Iskry", 1963. 70 zł

Więcej/MoreDzieje Polski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. 100 zł

Więcej/MoreGrygolunas Jerzy: Polowanie na słońce. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1972. 60 zł

Więcej/MorePiwowoński Jan: Niecodzienne rejsy. Warszawa: Instytut Wydawniczy "Nasza Księgarnia", 1981. 40 zł

Więcej/MoreZiemia kołobrzeska. Kraków: Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, 1965. 60 zł

Więcej/MoreZiemia suska. Kraków: Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, 1966. 60 zł

Więcej/MoreZiemia wadowicka. Kraków: Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, [1968]. 60 zł

Więcej/MoreZiemia żywiecka. Kraków: Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne; Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki, 1964. 60 zł

Więcej/MoreZiemia tarnowska. Kraków: Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, 1965. 60 zł

Więcej/MoreRzeszów. Kraków: Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, 1965. 60 zł

Więcej/MoreSkrok Zdzisław: Świat piratów morskich. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1982. 50 zł

Więcej/MoreSzolginia Witold: Cuda inżynierii. Warszawa: "Alfa" , 1987. 40 zł

Więcej/MoreLaunay Jacques: Historia tajnej dyplomacji od 1914 do 1945. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1970. 60 zł

Więcej/MoreBoulton W.H.: Wieczność piramid i tragedia Pompei. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1958. 50 zł

Więcej/MoreBabicz Józef, Walczak Wojciech: Zarys historii odkryć geograficznych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. 60 zł

Więcej/MoreLewicki Anatol: Zarys historyi polskiej aż do najnowszych czasów. Warszawa [etc.]: nakł. Gebethnera i Wolffa, [po 1913]. 80 zł

Więcej/MoreLewicki Anatol: Zarys historji Polski. T.2: Czasy porozbiorowe (na klasę VII). Warszawa [etc.]: nakł. Gebethnera i Wolffa, 1929. 80 zł

Więcej/MoreKorpalska Walentyna: Władysław Eugeniusz Sikorski. Biografia polityczna. Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981. 60 zł

Więcej/MoreKirchmayer Jerzy: Pamiętniki. Warszawa: "Książka i Wiedza", 1965. 80 zł

Więcej/MoreDługosz Alfons: Wieliczka. Magnum Sal jako zabytek kultury materialnej. Warszawa: "Arkady", 1958. 80 zł

Więcej/MoreZaznacz wszystko