Nasze nowości z ostatnich trzech miesięcy
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Sprawa. Dwutygodnik Polskiego Instytutu: "Miecz Ducha" = The Common Cause. Fortnightly of the Polish Section of the "Sword of the Spirit". R.2 (1943). Nr 5 (7 marca 1943). Londyn: [Polski Instytut "Miecz Ducha" / Sword of the Spirit. Polish Section], 1943. 60 zł

Więcej/More



Biuletyn Historii Sztuki. R.52 (1990). Nr 1-2. Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 1991. 100 zł

Więcej/More



Ku Wolnej Polsce. Tygodnik Wojska Polskiego na Środkowym Wschodzie. R.3 (1942). Nr 8 (385) (1 marca 1942) / Tadeusz Piotrowski. [b.m.]: [b.w.], 1942. 200 zł

Więcej/More



Ku Wolnej Polsce. Tygodnik Wojska Polskiego na Środkowym Wschodzie. R.3 (1942). Nr 7 (384) (22 lutego 1942) / Edward Matuszczak [b.m.]: [b.w.], 1942. 200 zł

Więcej/More



Polish Science and Learning. 1944. No 5 (December 1944). London; New York; Toronto: Oxford University Press, 1944. 50 zł

Więcej/More



Polish Science and Learning. 1943. No 4 (March 1943). London; New York; Toronto: Oxford University Press, 1944. 50 zł

Więcej/More



Polish Science and Learning. 1943. No 3 (June 1943). London; New York; Toronto: Oxford University Press, 1943. 50 zł

Więcej/More



Myśl Polska. Dwutygodnik poświęcony życiu i kulturze narodu = Polish Thought. Fortnightly review. R.13 (1953). Nr 233 (19) (15 października 1953). Londyn: [b.w.], 1953. 40 zł

Więcej/More



Dembiniok Marian, Rusnoková Soňa: Krojové střibrné šperky Těšinského Slezska [Biżuteria srebrna w stroju ludowym na Śląsku Cieszyńskim]. [Český Těšín]: Muzeum Těšinska, 2000. 90 zł

Więcej/More



W jedności siła. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej z okazji obchodów 100-lecia tarnogórskiej Hali Strzeleckiej 12 maja 2004 roku w Muzeum w Tarnowskich Górach. Tarnowskie Góry: Muzeum w Tarnowskich Górach - Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach, 2004. 60 zł

Więcej/More



Wybór źródeł do dziejów społeczno-gospodarczych i religijnych Śląska Cieszyńskiego. Cieszyn: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie, 2002. 60 zł

Więcej/More



Myrcik Jan: Legendy koszęcińskie. [Koszęcin?]: [nakładem autora], 1997. 40 zł

Więcej/More



Najstarszy kopiarz wsi Ochaby - Vidimusÿ Privilegj Na Statek Welke Ochaby zniegiczÿ. Cieszyn: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie, 1997. 60 zł

Więcej/More



70 lat Szkoły Rolniczej w Międzyświeciu 1922-1992. [Międzyświecie]: [Komitet Organizacyjny], [1992]. 50 zł

Więcej/More



Stan i potrzeby badań nad dziejami Cieszyna. Cieszyn: Polskie Towarzystwo Historyczne, 1998. 50 zł

Więcej/More



Tertullian: Ausgewählte Schriften. B.2: Apologetische, dogmatische und montanistische Schriften. München...: Verlag Jos. Köselschen Buchhandlung, 1915. 80 zł

Więcej/More



Ambrosius von Mailand: Ausgewählte Schriften. B.1: Exameron. Kempten, München: Verlag Jos. Köselschen Buchhandlung, 1914. 80 zł

Więcej/More



Irenäus: Fünf Bücher gegen Häresien. B.2: Buch IV-V; Schrift zum Erweis der apostolischen Verkündigung. München...: Verlag Jos. Köselschen Buchhandlung, 1912. 80 zł

Więcej/More



Dionysius Areopagita; Gregorius Thaumaturgus; Methodius von Olympus: Über die beiden Hierarchien; Ausgewählte Schriften; Gastmahl oder die Jungfräulichkeit. Kempten; München: Verlag Jos. Köselschen Buchhandlung, 1911. 80 zł

Więcej/More



Schlesische Geschichtsblätter. Mitteilungen des Vereins für Geschichte Schlesiens. 1939. Nr 1. Breslau: Crewendt & Granier, 1939. 60 zł

Więcej/More



Zaznacz wszystko