Nasze nowości z ostatnich trzech miesięcy
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo Gorzowskie. Warszawa: Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu Narodowa Instytucja Kultury, 1996. 50 zł

Więcej/MoreWykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo Gdańskie. Warszawa: Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu Narodowa Instytucja Kultury, 1996. 50 zł

Więcej/MoreWykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo Elbląskie. Warszawa: Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu Narodowa Instytucja Kultury, 1996. 50 zł

Więcej/MoreWykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo Częstochowskie. Warszawa: Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu Narodowa Instytucja Kultury, 1996. 50 zł

Więcej/MoreWykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo Ciechanowskie. Warszawa: Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu Narodowa Instytucja Kultury, 1996. 50 zł

Więcej/MoreWykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo Chełmskie. Warszawa: Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu Narodowa Instytucja Kultury, 1996. 50 zł

Więcej/MoreWykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo Bydgoskie. Warszawa: Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu Narodowa Instytucja Kultury, 1996. 50 zł

Więcej/MoreWykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo Bielsko-Bialskie. Warszawa: Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu Narodowa Instytucja Kultury, 1996. 50 zł

Więcej/MoreWykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo Białostockie. Warszawa: Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu Narodowa Instytucja Kultury, 1996. 50 zł

Więcej/MoreKrajobraz Kotliny Jeleniogórskiej; vol. 4 / Turystyka a ochrona krajobrazu Kotliny Jeleniogórskiej: Wieś - Park - Pałac. Międzynarodowe Sympozjum Łomnica, 8-10 września 200 roku. Warszawa: Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu Narodowa Instytucja Kultury, 2002. 90 zł

Więcej/MoreKrajobraz kulturowy uzdrowisk sudeckich. Wczoraj, dziś, jutro. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu Narodową Instytucję Kultury oraz samorządy miast Kudowa i Duszniki Zdrój, która odbyła się 8-10 listopada 2001 roku w Kudowie Zdroju i Dusznikach Zdroju w ramach Rządowego Programu Edukacyjnego "Świadome kształtowanie Krajobrazu i Ochrona Krajobrazu Historycznego". Warszawa: Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu Narodowa Instytucja Kultury, 2002. 60 zł

Więcej/MorePisma pośmiertne Karola Potkańskiego. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1922; 1924. 250 zł

Więcej/MoreMucha Bogusław: Artyści polscy w nowożytnej Rosji. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 1994. 80 zł

Więcej/MoreBohdan Edward: Morska polityka gospodarcza Polski. Warszawa: Nakładem Tygodnika Przemysł i Handel, 1928. 120 zł

Więcej/MoreSzafer Władysław: Parki Narodowe w Polsce. Kraków: Nakładem Państwowej Rady Ochrony Przyrody, 1929. 60 zł

Więcej/MoreTaubenschlag Rafał: Spólnoty gminne w zromanizowanych prowincjach rzymskiego Wschodu. Kraków: PAU, 1921. 50 zł

Więcej/MoreNocoń Rudolf H.: Dzieje, kultura i upadek Inków. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1958. 80 zł

Więcej/MoreŻenczykowski Tadeusz: Dwa Komitety 1920 1944. Polska w planach Lenina i Stalina. Szkic historyczny. Warszawa: Editions Spotkania, [1990?]. 50 zł

Więcej/MoreSzpotański Stanisław: Lud Polski (z dziejów polskiej myśli socyalistycznej). Lwów: Polskie Towarzystwo Nakładowe, 1907. 100 zł

Więcej/MorePrzeciw propagandzie korytarzowej. Praca zbiorowa. Toruń: Wydawnictwo Instytutu Bałtyckiego, 1930. 100 zł

Więcej/MoreZaznacz wszystko