Nasze nowości z ostatnich trzech miesięcy
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Pospieszalski Karol Marian: Sprawa 58000 "Volksdeutschów". Sprostowanie hitlerowskich oszczerstw w sprawie strat niemieckiej mniejszości w Polsce w ostatnich miesiącach przed wybuchem wojny i w toku kampanii wrześniowej. Poznań: Instytut Zachodni, 1959. 120 zł

Więcej/MoreKaczmarczyk Zdzisław, Urbańczyk Stanisław: Kasztelanowie konarscy. Studium z historii urzędów koronnych i nadwornych. O wyrazach konary, konarski, koniuch i podkoni. Poznań: [b.w.], 1949. 50 zł

Więcej/MorePrace Komisji Historii 15 (1985). Warszawa [etc.]: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. 50 zł

Więcej/MoreKwartalnik Historyczny. R.82 (1975). Nr 3. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. 50 zł

Więcej/MoreTaźbierski Zdzisław: Ceremoniał dworsko-dyplomatyczny w praktyce negocjacji Polski z Anglią w XVI-XVIII wieku. Olsztyn: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1986. 100 zł

Więcej/MoreW kręgu inspiracji kantowskich. Warszawa [etc.]: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. 50 zł

Więcej/MoreStudia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza. T.15 (1984). Z.2. Nr 30. Warszawa-Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. 60 zł

Więcej/MoreZabytki architektury i budownictwa w Polsce. Z.10: Województwo olsztyńskie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. 70 zł

Więcej/MoreZabytki architektury i budownictwa w Polsce. Z.5: Województwo kieleckie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973. 70 zł

Więcej/MoreZabytki architektury i budownictwa w Polsce. Z.1: Województwo białostockie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. 70 zł

Więcej/MoreGenealogia. Studia i materiały historyczne. T.9 (1997). Poznań; Wrocław: Wydawnictwo Historyczne, 1997. 50 zł

Więcej/MoreHistoryka. Studia metodologiczne. T.11. Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1982. 50 zł

Więcej/MoreEckert Marian: Historia polityczna Polski Odrodzonej. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1983. 50 zł

Więcej/MoreCzasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. Z.15 (2004). Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, 2004. 60 zł

Więcej/MoreCzasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. Z.13. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, 2002. 60 zł

Więcej/MoreCzasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. Z.12 (2001). Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, 2001. 60 zł

Więcej/MoreCzasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. Z.11 (2000). Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, 2000. 80 zł

Więcej/MoreCzasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. Z.10 (1999): Poświęcony profesorowi Adamowi Kosińskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, 1999. 60 zł

Więcej/MoreCzasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. Z.9 (1998). Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, 1998. 80 zł

Więcej/MoreCzasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. Z.8: XVIII Sesja Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie 28-30 sierpnia 1996 roku. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, 1997. 80 zł

Więcej/MoreZaznacz wszystko