Nasze nowości z ostatnich trzech miesięcy
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Ketterer E. [Eugène] (muzyka): Das Silberfischchen. Fantasie-Mazurka. Op. 21. Hamburg: Verlag von Anton J. Benjamin, [ca 1900]. 90 zł

Więcej/MoreWenzel Hermann (muzyka): Rosen der Liebe. Roses of Love. Roses d'amour. Blumenstück. Op. 449. Leipzig: Fr. Portius, cop. 1908. 70 zł

Więcej/MoreEilenberg Richard (muzyka): Mon bijou. Herzblättchen. Morceau de Salon. Op. 172. Leipzig: Aug. Cranz, [cop. 1895]. 80 zł

Więcej/MoreFaust Carl (muzyka): Trotzköpfchen. Polka. Op. 212. Breslau: Julius Hainauer, [ca 1890]. 120 zł

Więcej/MoreŚwiatowid. Ilustrowany kurier tygodniowy. R.3 (1926). Nr 28 (101) (10 lipca 1926). Kraków: Marian Dąbrowski, 1926. 60 zł

Więcej/MoreUrzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku. Spisy. T.4. Małopolska (Województwa krakowskie, sandomierskie i lubelskie). Z.1. Urzędnicy małopolscy XII-XV wieku. Spisy. Wrocław [i in.]: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1990. 100 zł

Więcej/MoreStudia classica et byzantina Alexandro Krawczuk oblata. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1996. 120 zł

Więcej/MorePolák Jiří: Města v budoucnosti. Futurologické vize předků na pohlednicích z počátku 20. století. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2000. 80 zł

Więcej/MorePrusy Królewskie i Warmia. Z.2: Toruń. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1995. 140 zł

Więcej/MoreProtokoły Rady Stanu Księstwa Warszawskiego. T.3: cz.2. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1996. 60 zł

Więcej/MoreProtokoły posiedzeń Komisji Edukacji Narodowej 1773-1785. Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN, 1973. 100 zł

Więcej/MorePromotio Historica. Zbiór prac adiunktów Instytutu Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1998. 60 zł

Więcej/MoreProfesor Walery Goetel, geolog, dydaktyk, społecznik (1889-1972). [Warszawa]: Wydawnictwo Stronnictwa Demokratycznego "Epoka", [1984]. 50 zł

Więcej/MoreGomulski Edward: Problemy prawa wojny w Polsce czasów insurekcji kościuszkowskiej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1986. 60 zł

Więcej/MoreDymmel Anna: Prenumeratorzy piśmiennictwa naukowego wydanego w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX wieku. Lublin: Agencja Wydawniczo-Handlowa AD, 1992. 80 zł

Więcej/MoreRuszczyńska Teresa, Sławska Aniela: Poznań. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Techniczne, 1953. 100 zł

Więcej/MoreZieliński Jerzy: Pozdrowienie z Dukli. Krosno: "Ruthenus", 2004. 70 zł

Więcej/MoreProtokoły Rady Stanu Księstwa Warszawskiego. 2t. w 4 vol. Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960; 1962; 1965; 1968. 400 zł

Więcej/MoreJarowiecki Jerzy: Prasa lwowska w latach 1864-1918. Bibliografia. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002. 120 zł

Więcej/MorePowstanie T. Kościuszki. Z pism autentycznych sekretnych dotąd drukiem nieogłoszonych wydane. Poznań: w Księgarni Nowej J. Łukaszewicza, 1846. 300 zł

Więcej/MoreZaznacz wszystko