Nasze nowości z ostatnich trzech miesięcy
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Mochnacki Maurycy: Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831. 2t. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984. 140 zł

Więcej/MoreWroński Andrzej: Powstanie listopadowe na Wołyniu, Podolu i Ukrainie. Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 1993. 70 zł

Więcej/MoreSkowronek Jerzy: Powstanie listopadowe 1830-1831. Refleksja historyczna. Warszawa: Zamek Królewski, [1985]. 40 zł

Więcej/MorePowstanie Listopadowe 1830-1831. Dzieje wewnętrzne, militaria, Europa wobec powstania. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. 90 zł

Więcej/MoreZajewski Władysław: Powstanie listopadowe 1830-1831. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958. 40 zł

Więcej/MoreZajewski Władysław: Powstanie listopadowe 1830-1831. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 1998. 100 zł

Więcej/MoreWężyk Franciszek: Powstanie Królestwa Polskiego w roku 1830 i 1831. Pamiętnik spisany w r. 1836. Kraków: Nakładem Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, 1895. 250 zł

Więcej/MorePowstanie kościuszkowskie. Zbiór pieśni i poezyj poprzedzony zarysem historji powstania. Warszawa: Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, 1931. 120 zł

Więcej/MoreBaedeker Karl: Paris. Nebst einigen routen Routen durch das Nördliche Frankreich. Leipzig: Verlag von Karl Baedeker, 1905. 80 zł

Więcej/MoreKatalog rękopisów staropolskich Biblioteki Kórnickiej XVI-XVIII w. T.5: Literaria. Kórnik: Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, 1992. 100 zł

Więcej/MoreŻywczyński Mieczysław: Papiestwo i papieże średniowiecza. Lwów: Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, 1938. 70 zł

Więcej/MoreKowalski Krzysztof, Krzak Zygmunt: Tezeusz w labiryncie. Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. 50 zł

Więcej/MoreDąbrowski Eugeniusz: Glossy i odkrycia biblijne. Warszawa: PAX, 1954. 60 zł

Więcej/MorePlaton: Uczta. Eutyfron. Obrona Sokratesa. Kriton. Fedon. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. 60 zł

Więcej/MoreRataj Maciej: Wskazania obywatelskie i polityczne. Wybór pism i przemówień z lat 1919-1938. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1987. 60 zł

Więcej/MoreTomicki Jan: Polska Partia Socjalistyczna 1892-1948. Warszawa: Książka i Wiedza, 1983. 60 zł

Więcej/MoreLipin L. [Lev Aleksandrovič], Biełow A. [Avraam Moiseevič]: Gliniane księgi. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1954. 60 zł

Więcej/MoreStańczycy. Antologia myśli społecznej i politycznej konserwatystów krakowskich. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1982. 50 zł

Więcej/MoreŚliwiński Artur: Powstanie listopadowe. Warszawa: Wydawnictwo M. Arcta, 1918. 70 zł

Więcej/MoreGostkowski Rajmund: Pompeje. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1954. 90 zł

Więcej/MoreZaznacz wszystko