Nasze nowości z ostatnich trzech miesięcy
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Gostkowski Rajmund: Pompeje. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1954. 90 zł

Więcej/MoreDowództwo Główne GL i AL. Zbiór dokumentów z lat 1942-1944. Rozkazy, instrukcje, regulaminy. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1967. 90 zł

Więcej/MoreSchomburgk Hans: Wir. Zwei Tiergeschichten aus dem afrikanischen Urwald. Berlin: Deutsch Literarisches Institut, 1922. 80 zł

Więcej/MoreAłpatow Michał W.: O sztuce ruskiej i rosyjskiej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. 70 zł

Więcej/MorePamiętnik Biblioteki Kórnickiej. Z.23 (1993). Kórnik: Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka, 1993. 70 zł

Więcej/MoreRzepińska Maria: W kręgu malarstwa. Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1988. 80 zł

Więcej/MoreBobrowski Antoni: Mitologia w rzymskiej elegii i liryce miłosnej okresu augustowskiego. Kraków: Księgarnia Akademicka, 1997. 70 zł

Więcej/MorePilecki Jerzy: Układ heraldyczny w kulturze mykeńskiej i jego podłoże. Warszawa: Nakładem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 1938. 70 zł

Więcej/MoreList Krzysztofa Kolumba o odkryciu Ameryki. Kórnik: Biblioteka Kórnicka PAN [Polskiej Akademii Nauk], 1992 50 zł

Więcej/MoreKopa z naddatkiem bajek naszych pisarzy dla młodzieży płci obojej. [Kórnik]: [Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk], [1983]. 50 zł

Więcej/MoreKrusiński Thadeusz: Pragmatographia de legitimo usu ambrozyi tureckiey. to iest: opisanie sposobu należytego zażywania kawy tureckiej. [Kórnik]: [Biblioteka Kórnicka], 1991. 40 zł

Więcej/MoreBajki i powiastki dla dzieci z celniejszych bajko-pisarzy polskich wybrane. [Kórnik]: [Biblioteka Kórnicka], [1985]. 50 zł

Więcej/MoreGronkowski W. [Witold]: Współczesność Abrahama z Hammurapim w świetle danych biblijnych, filologicznych i historycznych. Poznań: Skład Główny Księgarnia Prabucki i Płocha, 1937 (druk Warszawa: "Wzór"). 80 zł

Więcej/MoreGostkowski Rajmund: Wychowanie fizyczne w starożytności. Kraków: Nakładem T.S.L., 1928. 70 zł

Więcej/MoreSzkoła Salernitańska to iest Nauka Doktorów Salernitańskich o sposobie zachowania zdrowia dobrego: z dawna Królowi Angielskiemu przypisana a teraz przez Hieronyma Olszowskiego na polski język przekazana y do druku podana. Dokorom, Cyrulikom, Aptekarzom, y wszystki zgoła ludziom tak zdrowym aby nie chorowali, takoy chorym, aby do zdrowia przyjść mogli, dziwnie potrzebna. Wydano: w Krakowie w Drukarni Waleryana Piastowskiego. [Kórnik]: [Biblioteka Kórnicka], [1985]. 50 zł

Więcej/MoreMerkuryusz Polski Ordynaryiny. Dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacyey pospolitey. Gazeta tygodniowa. R.6 (1938). Nr 41 (231) (28 sierpnia 1938). Warszawa: Julian Babiński; Władysław Zambrzycki, 1938. 70 zł

Więcej/MoreMerkuryusz Polski Ordynaryiny. Dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacyey pospolitey. Gazeta tygodniowa. R.6 (1938). Nr 43 (233) (11 września 1938). Warszawa: Julian Babiński; Władysław Zambrzycki, 1938. 80 zł

Więcej/MoreMerkuryusz Polski Ordynaryiny. Dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacyey pospolitey. Gazeta tygodniowa. R.6 (1938). Nr 53 (243) (6 października 1938). Warszawa: Julian Babiński; Władysław Zambrzycki, 1938. 80 zł

Więcej/MoreMerkuryusz Polski Ordynaryiny. Dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacyey pospolitey. Gazeta tygodniowa. R.6 (1938). Nr 57 (247) (3 grudnia 1938). Warszawa: Julian Babiński; Władysław Zambrzycki, 1938. 80 zł

Więcej/MoreMerkuryusz Polski Ordynaryiny. Dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacyey pospolitey. Gazeta tygodniowa. R.7 (1939). Nr 10 (260) (26 luty 1939). Warszawa: Julian Babiński; Władysław Zambrzycki, 1939. 80 zł

Więcej/MoreZaznacz wszystko