Nasze nowości z ostatnich trzech miesięcy
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Odrowąż-Pieniążek Janusz: Cocktail u księżny Gieorgijew. Opowiadania paryskie. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1972. 40 zł

Więcej/MoreGrzybowski Konstanty: Ojczyzna, naród, państwo. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977. 40 zł

Więcej/MoreZieliński Ryszard: Gry majowe. Pamiętnik spóźnionego. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1983. 40 zł

Więcej/MoreDobzhansky Theodosius: Różnorodność i równość. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979. 50 zł

Więcej/MoreKarpiński Wojciech, Król Marcin: Sylwetki polityczne XIX wieku. Kraków: Znak, 1974. 50 zł

Więcej/MoreNarojek Winicjusz: Struktura społeczna w doświadczeniu jednostki. Studium z socjologii współczesnego społeczeństwa polskiego. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982. 50 zł

Więcej/MoreŻarnowski Janusz: Społeczeństwo Polski międzywojennej. Warszawa: "Wiedza Powszechna", 1969. 40 zł

Więcej/MoreJaruzelski Jerzy: Mackiewicz i konserwatyści. Szkice do biografii. Warszawa: "Czytelnik", 1965. 50 zł

Więcej/MoreMikułowski Pomorski Jerzy: Badania masowego komunikowania. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. 50 zł

Więcej/MoreKotarbiński Tadeusz: Medytacje o życiu godziwym. Warszawa: "Wiedza Powszechna", 1967. 40 zł

Więcej/MoreRössing Roger: Fotografujemy aparatem Practica. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1985. 50 zł

Więcej/MoreSikorski Czesław: Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu 1867-1992. Inowrocław: Bank Spółdzielczy, 1992. 50 zł

Więcej/MoreKostyrko Teresa: Sztuka - przedmiot i żródło poznania. Z metodologicznych problemów wyjaśniania zjawisk artystycznych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. 80 zł

Więcej/MorePikus Stefan: Przewodnik metodyczny do studiowania wybranych zagadnień z etyki. Słupsk: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1981. 40 zł

Więcej/MorePrzestrzeń i społeczeństwo. Z badań ekologii społecznej. Warszawa: "Książka i Wiedza", 1982. 70 zł

Więcej/MoreHenel Stefan: Godziny zwierzeń. Wspomnienia córek i synów o ich sławnych i zasłużonych Rodzicach. Warszawa: "Iskry", 1983. 60 zł

Więcej/MoreObuchowska Irena: Dynamika nerwic. Psychologiczne aspekty zaburzeń nerwicowych u dzieci i młodzieży. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. 50 zł

Więcej/MoreŻernicki Bogusław: Mózg. Wrocław [i in.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983. 60 zł

Więcej/MoreNowacki Tadeusz: Zarys psychologii. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, 1965. 40 zł

Więcej/MoreTomaszewski Tadeusz: Z pogranicza psychologii i pedagogiki. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, 1970. 60 zł

Więcej/MoreZaznacz wszystko