Nasze nowości z ostatnich trzech miesięcy
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Kreyser Ryszard: Błędy fotograficzne w czarno-białej fotografii amatorskiej. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1967. 60 zł

Więcej/MoreGąssowski Jerzy, Kempisty Andrzej: Przewodnik archeologiczny po Polsce. Wrocław [i in.]: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1973. 60 zł

Więcej/MoreFeuerbach Ludwik: Wykłady o istocie religii. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. 60 zł

Więcej/MoreWachowiak Stanisław: Czasy które przeżyłem. Wspomnienia z lat 1890-1939. Warszawa: Czytelnik, 1983. 50 zł

Więcej/MoreBochnak Adam: Historia sztuki nowożytnej. 2t. Warszawa, Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. 80 zł

Więcej/MorePoezja polska 1914-1939. Antologia. Warszawa: "Czytelnik", 1966. 70 zł

Więcej/MoreLitmanowicz Władysław: Dykteryjki i ciekawostki szachowe. Warszawa: "Sport i Turystyka", 1971. 50 zł

Więcej/MorePiekarski Maciej: Tak zapamiętałem. Wspomnienia z lat 1939-1945. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979. 60 zł

Więcej/MoreThielmann Edmund: Żołnierska odyseja. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1971. 60 zł

Więcej/MoreJasiński Roman: Płonące piaski. Z notatnika żołnierza. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1969. 50 zł

Więcej/MoreŻołnierzom września 1939. [Tomaszów Lubelski]: [b.w.], [1981]. 40 zł

Więcej/MoreDzieje Świebodzina. Świebodzin; Zielona Góra: Gmina Świebodzin; Muzeum Regionalne, 2007. 100 zł

Więcej/MoreGarczyński Tadeusz: Mazowieckie szkice. Warszawa: "Sport i Turystyka", 1958. 70 zł

Więcej/MorePamiątki cechowe w zbiorach Muzeum w Żywcu. Żywiec: Muzeum, 1974. 60 zł

Więcej/MoreKrzyżanowski Julian: Mądrej głowie dość dwie słowie. 2t. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958; 1960. 160 zł

Więcej/MoreŚlesiński Władysław: Konserwacja zabytków sztuki. T.1: Malarstwo sztalugowe i ścienne. Warszawa: "Arkady", 1989. 120 zł

Więcej/MoreGroniowski Krzysztof: Realizacja reformy uwłaszczeniowej 1864 roku. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. 120 zł

Więcej/MoreRychlikowa Irena: Klucz wielkoporębski Wodzickich w drugiej połowie XVIII wieku. Wrocław; Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1960. 120 zł

Więcej/MoreKniat Marian: Dzieje uwłaszczenia włościan w Wielkim Księstwie Poznańskim. T.2. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1949. 120 zł

Więcej/MoreOsińska Barbara: Sztuka i czas. Podręcznik dla 2 kl[asy] Liceum Sztuk Plastycznych. Cz.2. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978. 50 zł

Więcej/MoreZaznacz wszystko