Nasze nowości z ostatnich trzech miesięcy
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku. Spisy. T.3. Ziemie ruskie. Z.2. Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV-XVIII wieku. Spisy. Kórnik: Biblioteka Kórnicka, 1992. 100 zł

Więcej/MoreUrzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku. Spisy. T.2: Ziemie łęczycka, sieradzka i wieluńska. Z.2: Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI-XVIII wieku. Spisy. Kórnik: Biblioteka Kórnicka, 1993. 100 zł

Więcej/MoreKaczyńska Elżbieta, Piesowicz Kazimierz: Wykłady z powszechnej historii gospodarczej (od schyłku średniowiecza do I wojny światowej). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. 90 zł

Więcej/MoreZaranie Śląskie. Kwartalnik. R.6 (1930). Z.4 (31 grudnia 1930). Cieszyn: Towarzystwo Ludoznawcze w Cieszynie, 1930. 70 zł

Więcej/MoreZaranie Śląskie. Kwartalnik. R.6 (1930). Z.3 (30 września 1930). Cieszyn: Towarzystwo Ludoznawcze w Cieszynie, 1930. 70 zł

Więcej/MoreZaranie Śląskie. Kwartalnik. R.6 (1930). Z.2 (31 czerwca 1930). Cieszyn: Towarzystwo Ludoznawcze w Cieszynie, 1930. 70 zł

Więcej/MoreZaranie Śląskie. Kwartalnik literacki. R.6 (1930). Z.1 (31 marca 1930). Cieszyn: Towarzystwo Ludoznawcze w Cieszynie, 1930. 80 zł

Więcej/MoreF. B. i S. K. [Bogucki Feliks i Krzemiński Stanisław]: Encyklopedya dla dzieci. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1990. 100 zł

Więcej/MoreIndeks artystów plastyków absolwentów i pedagogów wyższych uczelni plastycznych oraz członków ZPAP działających w latach 1939-1996. Gdańsk [etc.]: Komitet Leksykonu Artystów Plastyków, 1997. 120 zł

Więcej/MoreBonczyk Norbert: Góra Chełmska (Góra św. Anny - wspomnienia z roku 1875). Opole: Wydawnictwo Św. Krzyża, 1985. 50 zł

Więcej/MoreWitkiewicz Stanisław Ignacy: Narkotyki. Niemyte dusze. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975. 70 zł

Więcej/MoreChudzikowski Andrzej: Krajobraz holenderski. Warszawa: Wydawnictwo Sztuka, 1957. 60 zł

Więcej/MoreRops Daniel: Kościół wczesnego średniowiecza. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1969. 60 zł

Więcej/MoreMichałowski Kazimierz: Delfy. Warszawa: Skład główny Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1949. 70 zł

Więcej/MoreMichałowski Kazimierz: Zbiory sztuki starożytnej. Przewodnik. Warszawa: Muzeum Narodowe w Warszawie, 1949. 50 zł

Więcej/MoreMichałowski Kazimierz: Zbiory sztuki starożytnej. Przewodnik. Warszawa: Muzeum Narodowe w Warszawie, 1938. 70 zł

Więcej/MoreBlatt Heinz, Kuwaczka Waldemar: Niemieckie grupy oporu w Trzeciej Rzeszy. Gliwice: Niezależne Wydawnictwo "Wokół Nas", 1990. 60 zł

Więcej/MoreKowalski Jerzy: Rozwój cywilizacji greckiej. Wrocław: Książnica Atlas, 1950. 100 zł

Więcej/MoreKilarski Tadeusz: Starożytności rzymskie. Zwyczaje, obyczaje i urządzenia starożytnych Rzymian. Lwów: Nakładem Autora, 1903. 100 zł

Więcej/MoreFikcje. Nr 40 (XII 1986). Katowice: Śląski Klub Fantastyki, 1986. 30 zł

Więcej/MoreZaznacz wszystko