Nasze nowości z ostatnich trzech miesięcy
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Grabowski Adam: Wśród gór i pustyń Coelesyrji. Poznań [etc.]: Księgarnia św. Wojciecha, [1925]. 80 zł

Więcej/MoreDziuba Andrzej F. (opracował): Kościół katolicki w Polsce. Informator. Aktualne adresy i telefony z uwzględnieniem nowego podziału diecezji. Warszawa: Palabra Wydawnictwo Misjonarzy Klaretynów, 1993. 60 zł

Więcej/MoreJabłońska Dorota: Ziomkostwo pomorskie 1945-1969. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1973. 70 zł

Więcej/MoreWybór satyr z literatury polskiej. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1953. 70 zł

Więcej/MoreBiuletyn Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. 1991. Nr 6 (Grudzień 1991). Warszawa: Polskie Towarzystwo Heraldyczne, 1991. 30 zł

Więcej/MoreBiuletyn Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. 1991. Nr 4 (Luty 1990). Warszawa: Polskie Towarzystwo Heraldyczne, 1990. 40 zł

Więcej/MoreSławski Franciszek: Słownik etymologiczny języka polskiego. T. 4: z. 2 (17) (Legartować-Li). Kraków: Nakładem Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, 1971. 50 zł

Więcej/MoreSławski Franciszek: Słownik etymologiczny języka polskiego. T. 4: z. 3 (18) (Liana-Loden). Kraków: Nakładem Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, 1972. 50 zł

Więcej/MoreSławski Franciszek: Słownik etymologiczny języka polskiego. T. 1: Z. 4 (Graj-Ile). Kraków: Nakładem Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, 1955. 50 zł

Więcej/MoreSadowski Andrzej: Przejawy ruralizacji miasta uprzemysłowionego (na przykładzie Białegostoku). Białystok: Sekcja Wydawnicza Filii Uniwersytetu Warszawskiego, 1981. 70 zł

Więcej/MoreOgrodziński Wincenty: Dzieje piśmiennictwa śląskiego. T.1. Katowice: Wydawnictwo Instytutu Śląskiego, 1946. 80 zł

Więcej/MoreHutten-Czapski Emeryk: Spis rycin przedstawiających portrety przeważnie osobistości polskich w zbiorze Emeryka hrabiego Hutten-Czapskiego w Krakowie. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2001. 120 zł

Więcej/MoreLewkowska Anna, Lewkowski Jacek, Walczak Wojciech: Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej. Województwo Poleskie na obszarze Republiki Białoruś. Warszawa: Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu Narodowa Instytucja Kultury, 2000. 120 zł

Więcej/MoreZapiski parafialne ks. Teodora Christopha (lata 1871-1892). Tarnowskie Góry: Instytut Tarnogórski, 1999. 50 zł

Więcej/More[Navier Louis-Marie-Henri (Claude-Louis-Marie-Henri)]: [Rapport à Monsieur Becquey, Conseiller d'Etat, Directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines; et Mémoire sur les ponts suspendus.] [Atlas mostów wiszących]. [Paris: Imprimerie Royale, 1823]. 4000 zł

Więcej/MoreGrünberg Karol: SS-czarna gwardia Hitlera. Warszawa: Książka i Wiedza, 1975. 60 zł

Więcej/MoreSłownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966r.). Malarze rzeźbiarze graficy. T.5: Le - M. Warszawa: Wydawnictwo KRĄG, 1993. 150 zł

Więcej/MoreKica Ewa, Kieres-Jakubaszek Ewa, Hryniewicz Artur: Krajobraz Kotliny Jeleniogórskiej; vol. 1 / Kwerenda archiwalna i bibliograficzna założeń pałacowo-parkowych woj. jeleniogórskie = Archivalische und bibliographische Nachforschungen zu Schloβ- und Gartenanlagen. Wojewodschaft Jelenia Góra (Hirschberg) = Archival and bibliographic study on the palace & park layouts. Jelenia Góra Voividship. Bukowiec, Głębock, Gruszków, Karpniki, Kowary-Ciszyca, Krogulec, Łomnica, Mysłakowice, Staniszów, Strużnica, Trzcińsko, Wojanów. Warszawa: Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu Narodowa Instytucja Kultury, 1997. 100 zł

Więcej/MoreChmiel Andrzej: Rewaloryzacja parków podjasnogórskich = Restoration of the parks of clara montana. Warszawa: Zarząd Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych, 1993. 60 zł

Więcej/MoreProblemy rekonstrukcji Alei Najświętszej Marii Panny w Częstochowie. Warszawa: Zarząd Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych, 1993. 50 zł

Więcej/MoreZaznacz wszystko