Nasze nowości z ostatnich trzech miesięcy
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Kica Ewa, Kieres-Jakubaszek Ewa, Hryniewicz Artur: Krajobraz Kotliny Jeleniogórskiej; vol. 1 / Kwerenda archiwalna i bibliograficzna założeń pałacowo-parkowych woj. jeleniogórskie = Archivalische und bibliographische Nachforschungen zu Schloβ- und Gartenanlagen. Wojewodschaft Jelenia Góra (Hirschberg) = Archival and bibliographic study on the palace & park layouts. Jelenia Góra Voividship. Bukowiec, Głębock, Gruszków, Karpniki, Kowary-Ciszyca, Krogulec, Łomnica, Mysłakowice, Staniszów, Strużnica, Trzcińsko, Wojanów. Warszawa: Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu Narodowa Instytucja Kultury, 1997. 100 zł

Więcej/MoreChmiel Andrzej: Rewaloryzacja parków podjasnogórskich = Restoration of the parks of clara montana. Warszawa: Zarząd Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych, 1993. 60 zł

Więcej/MoreProblemy rekonstrukcji Alei Najświętszej Marii Panny w Częstochowie. Warszawa: Zarząd Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych, 1993. 50 zł

Więcej/MoreKotewicz Ryszard: Piotrków - Radomsko u progu niepodległości. Piotrków: Muzeum Okręgowe w Piotrkowie Trybunalskim; Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim; Radomsko: Muzeum Regionalne w Radomsku, 1998. 50 zł

Więcej/MoreObraz Królestwa Polskiego w okresie konstytucyjnym. T.1: Raporty Rady Stanu Królestwa Polskiego z działalności rządu w latach 1816-1826. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. 80 zł

Więcej/MoreWarkoczewska Magdalena: Malarstwo i grafika epoki romantyzmu w Wielkopolsce. Dzieje i funkcje. Warszawa-Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. 80 zł

Więcej/MoreStan i potrzeby badań nad historią Górnego Śląska w czasach średniowiecznych i nowożytnych. Cieszyn: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie, 1994. 60 zł

Więcej/MoreMarianowicz A. [Antoni], Minkiewicz J. [Janusz], Załucki M.[Marian]: Szopka satyryczna 1956. Warszawa: "Czytelnik", 1956. 60 zł

Więcej/MoreKowalski Stanisław J.: Jan Lechoń jako redaktor i publicysta w okresie nowojorskim. Lublin: Redakcja Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1996. 60 zł

Więcej/MoreFiderkiewicz Maria: Śląscy "pariasi" pędzla i dłuta (1945-1993). Katowice: Muzeum Śląskie, 1994. 70 zł

Więcej/MoreKrukowska Maria: Jugosławia. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1975. 60 zł

Więcej/MoreMierzwa Edward Alfred: Anglia a Polska w okresie rewolucji purytańskiej i restauracji. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie Filii Akademii Świętokrzyskiej, 2001. 90 zł

Więcej/MoreEdward Dwurnik - od grudnia do czerwca. Katalog. Bydgoszcz: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego; Bytom: Muzeum Górnośląskie, 1997. 150 zł

Więcej/MoreZapiski Historyczne. Kwartalnik poświęcony historii Pomorza. T.27 (1962) z.2. Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962. 60 zł

Więcej/MoreZapiski Historyczne. Kwartalnik poświęcony historii Pomorza. T.24 (1958-1959) z.1. Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959. 70 zł

Więcej/MoreVI Sesja Numizmatyczna w Nowej Soli. Złota moneta w Polsce 17-18 listopada 1977 r. Nowa Sól: Muzeum Regionalne i Towarzystwo Przyjaciół Muzeum, 1980. 70 zł

Więcej/MorePiecha Beata: Barbara. Barbórka. Święta. Kult Świętej Barbary na Górnym Śląsku. Literatura i sztuki piękne. Katowice: Ks. św. Jacka; WKM "Gość Niedzielny:, 2002. 90 zł

Więcej/MoreBronowice w malarstwie. Wystawa w 700-lecie lokacji. Katalog. [b.m]: Fundacja im. Insp. A.K. "Maria", [1994]. 50 zł

Więcej/MoreJózef Hałas. Malarstwo - rysunek. [Nowy Sącz]: [Biuro Wystaw Artystycznych], [1989?]. 50 zł

Więcej/More7 Dni. Tygodniowe pismo ilustrowane. R.2 (1930). Nr 41 (90) (12 października 1930). Warszawa [etc.]: Bolesław Karniszyn, 1930. 100 zł

Więcej/MoreZaznacz wszystko