Nasze nowości z ostatnich trzech miesięcy
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Wiadomości Literackie. Tygodnik. R.10 (1933). Nr 23 (494) (21 maja 1933). Warszawa: Antoni Borman, Mieczysław Grydzewski, 1933. 40 zł

Więcej/MoreWiadomości Literackie. Tygodnik. R.10 (1933). Nr 20 (491) (30 kwietnia 1933). Warszawa: Antoni Borman, Mieczysław Grydzewski, 1933. 40 zł

Więcej/MoreWiadomości Literackie. Tygodnik. R.10 (1933). Nr 9 (480) (19 lutego 1933). Warszawa: Antoni Borman, Mieczysław Grydzewski, 1933. 40 zł

Więcej/MoreWiadomości Literackie. Tygodnik. R.10 (1933). Nr 6 (477) (29 stycznia 1933). Warszawa: Antoni Borman, Mieczysław Grydzewski, 1933. 40 zł

Więcej/MoreKatalog dawnych map wielkoskalowych Krakowa XVI-XIX wieku = Catalogue of old large-scale maps of Cracow 16th-19th centuries = Catalogue des anciennes cartes à grande échelle de Cracovie XVIe-XIXe siècles = Katalog der Alten grossmasstäbigen Karten von Kraków 16.-19. Jahrhunderts = Katalog staryh krupnomasštabnyh kart Krakowa XVI-XIX veka. Warszawa; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. 160 zł

Więcej/MoreDunin-Wilczyński Bohdan, Kowalski Wojciech: Piękna nasza Polska cała... Pocztówki Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Lublin: Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola, 2007. 120 zł

Więcej/MoreIndeks4 artystów plastyków - absolwentów i pedagogów wyższych uczelni plastycznych oraz członków ZPAP 1939-2006 [Index of Polish visual artists - graduates and teachers of art academies, and members of Polish Union of Artists & Designers 1939-2006] Gdańsk: Komitet Leksykonu Artystów Plastyków, 2008. 180 zł

Więcej/MoreChorągiew hetmańska Iwana Mazepy = Get'mans'kij prapor Ìvana Mazepi = Ivan Mazepa's hetman's banner. Kraków: Muzeum Narodowe, 2008. 80 zł

Więcej/MoreLeon Jończyk (Monachium). Rysunek, grafika, malarstwo. Listopad 1985, Warszawa "Zachęta" Plac Małachowskiego 3. Warszawa: Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, 1985. 70 zł

Więcej/MoreSkorupska-Szarlej Janina: Bibliografia Muzeum Narodowego w Krakowie. Cz.1: Do roku 2002. Kraków: Muzeum Narodowe, 2004. 60 zł

Więcej/MoreSkorupska-Szarlej Janina: Rejestr pracowników Muzeum Narodowego w Krakowie. Cz.1: Do roku 1950. Kraków: Muzeum Narodowe, 2004. 60 zł

Więcej/MoreLewandowski Zbigniew: Odznaki krajoznawcze i regionalne Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Lublin: Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola, 2008. 60 zł

Więcej/MorePiekarski Michał: Muzyka we Lwowie. Od Mozarta do Majerskiego. Kompozytorzy, muzycy, instytucje. Warszawa : Sedno Wydawnictwo Akademickie, 2018. 70 zł

Więcej/MoreVI Międzynarodowe Biennale Plakatu, Warszawa 1976 = VI-e Biennale Internationale de l'Affiche, Varsovie 1976. [Warszawa : Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, 1976]. 100 zł

Więcej/MorePrzegląd Lekarski Oświęcim. R.46 (1989) Seria II. Nr 1 1989. Dwudziesty dziewiąty zeszyt poświęcony zagadnieniom lekarskim okresu hitlerowskiej okupacji. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1989. 80 zł

Więcej/MorePrzegląd Lekarski Oświęcim. R.44 (1987) Seria II. Nr 1 1987. Dwudziesty siódmy zeszyt poświęcony zagadnieniom lekarskim okresu hitlerowskiej okupacji. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1987. 80 zł

Więcej/MorePrzegląd Lekarski Oświęcim. R.45 (1988) Seria II. Nr 1 1988. Dwudziesty ósmy zeszyt poświęcony zagadnieniom lekarskim okresu hitlerowskiej okupacji. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1988. 80 zł

Więcej/MorePrzegląd Lekarski Oświęcim. R.43 (1986) Seria II. Nr 1 1986. Dwudziesty szósty zeszyt poświęcony zagadnieniom lekarskim okresu hitlerowskiej okupacji. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1986. 80 zł

Więcej/MorePrzegląd Lekarski Oświęcim. R.42 (1985) Seria II. Nr 1 1985. Dwudziesty piąty zeszyt poświęcony zagadnieniom lekarskim okresu hitlerowskiej okupacji. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1985. 80 zł

Więcej/MorePrzegląd Lekarski Oświęcim. R.41 (1984) Seria II. Nr 1 1984. Dwudziesty czwarty zeszyt poświęcony zagadnieniom lekarskim okresu hitlerowskiej okupacji. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1984. 80 zł

Więcej/MoreZaznacz wszystko