Nasze nowości z ostatnich trzech miesięcy
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Focjusz: Biblioteka. T.3: "Kodeksy" 223-237. Warszawa: Instytut Wydawniczy "Pax", 1994. 50 zł

Więcej/MoreDubiel Paweł: Dzieje polskości miasta Zabrza. Zabrze: Nakładem Miejskiej Rady Narodowej, 1949. 70 zł

Więcej/MoreWoźnowski Wacław: Pamflet obyczajowy w czasach Stanisława Augusta. Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. 80 zł

Więcej/MoreMassalski Jerzy W.: Problemy eksportu polskiego węgla (Dumping). Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1936. 80 zł

Więcej/MorePerlick Alfons: Oberschlesische Volkskunde. [b.m.]: [b.w.], [193-]. 70 zł

Więcej/MoreZielińska Janina: Juliusz Wojciech Jerzy Kossakowie. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. 70 zł

Więcej/MoreVignola da Jacomo Barozzi: O pięciu porządkach w architekturze. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955. 120 zł

Więcej/MoreGoldzamt Edmund: Architektura zespołów śródmiejskich i problemy dziedzictwa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956. 120 zł

Więcej/MoreSzaraniec Lech: Paweł Steller. Katowice: Katowickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 1980. 70 zł

Więcej/MoreMarian Malina 1922-1985. Katowice: Muzeum Śląskie - Biuro Wystaw Artystycznych, [1990]. 80 zł

Więcej/MoreKozikowski Edward: Portret Zegadłowicza bez ramy. Opowieść biograficzna na tle wspomnień osobistych. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1966. 70 zł

Więcej/MoreStępniak Andrzej: Kwestia narodowa a społeczna na Śląsku Cieszyńskim pod koniec XIX i w początkach XX wieku (do 1920 roku). Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1986. 120 zł

Więcej/MoreOd Tatr do Bałtyku. Cz.2: Lud polski gra. Wybór 125 melodii ludowych. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1951. 100 zł

Więcej/MoreVoisé Irena, Głowacka-Pocheć Teresa: Galeria malarstwa Stanisława Kostki Potockiego w Wilanowie. Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 1974. 80 zł

Więcej/MoreOtwinowski Stefan: Wielkanoc. Dramat w trzech aktach z prologiem. Kraków: Centralny Komitet Żydów Polskich, 1946. 120 zł

Więcej/MoreStudia pomorskie. T.2. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1957. 160 zł

Więcej/MoreZarys dziejów górnictwa na ziemiach polskich. 2t. Katowice: Wydawnictwo Górniczo-Hutnicze, 1960; 1961. 160 zł

Więcej/MoreStudia pomorskie. T.1. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1957. 120 zł

Więcej/MoreKarczewski Leon: Zarys historji wojennej 57-go Pułku Piechoty Wielkopolskiej. Warszawa: Wojskowe Biuro Historyczne, 1928. 100 zł

Więcej/MoreKuryer Literacko-Naukowy. R.12 (1935). Nr 2 (14 styczeń 1935). [Kraków]: [Wydawnictwo Ilustrowanego Kuryera Codziennego], 1935. 40 zł

Więcej/MoreZaznacz wszystko