Nasze nowości z ostatnich trzech miesięcy
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Pięć lat po Czerwcu. Warszawa: Centrum im. Adama Smitha, 1994. 50 zł

Więcej/MoreAlfabet Krawczuka mitologiczny. Kraków: Oficyna Cracovia, 1991. 40 zł

Więcej/MorePodlaski Kazimierz [Skaradziński Bohdan]: Białorusini. Litwini. Ukraińcy. Białystok: Zakłady Wydawnicze "Versus", 1990. 50 zł

Więcej/MoreGrynberg Henryk: Żydowska wojna. Warszawa: Czytelnik, 1989. 40 zł

Więcej/MoreWspółczesny antykomunizm. Polityka i ideologia. Moskwa: Wydawnictwo "Progress", 1976. 50 zł

Więcej/MoreBulas Kazimierz: Zbiór naczyń greckich w Gołuchowie. Warszawa: Ministerstwo Kultury i Sztuki, 1948. 50 zł

Więcej/MoreArcheologia śródziemnomorska. Zabytki i odkrycia. Wrocław: Muzeum Śląskie, 1962. 40 zł

Więcej/MoreGrabski St.: Słowacy. Warszawa: [Wydawnictwo Przeglądu Tygodniowego], 1901. 100 zł

Więcej/MoreŁaciak Błażej: Pompei zamarłe miasto w roku 79. po narodzeniu Chrystusa. Kraków: [b.w.], 1936. 80 zł

Więcej/MoreWojciechowski Zygmunt: O nowy podział historji ustroju Polski na okresy. Poznań: Nakładem Księgarni Fiszera i Majewskiego, 1927. 60 zł

Więcej/MoreSzujski Józef: Rys dziejów piśmiennictwa świata niechrześciańskiego. Kraków: W Drukarni "Czasu" W. Kirchmayera, 1867. 160 zł

Więcej/MoreRzymskie epitafia, zaklęcia i wróżby. Warszawa: Czytelnik, 1990. 50 zł

Więcej/MoreMichałowski Kazimierz: Sztuka starożytna. Warszawa: Wydawnictwo Sztuka, 1955. 50 zł

Więcej/MoreUrbanowicz Andrzej: Andrzej Urbanowicz. "Na Hiroshige". Nadruki na tłach "Stu Słynnych Widoków Edo" Hiroshige. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, listopad-grudzień 1993. Bytom: Muzeum Górnośląskie, 1993. 70 zł

Więcej/MoreSeen zwischen Berg und Wald. Schutzgebühr: Landesfremdenverfehrsverband Schlesien, 1938. 120 zł

Więcej/MorePrace Sekcyi Historyi Sztuki i Kultury. T.1 z.1 (1924). Lwów: Towarzystwo Naukowe, 1924. 120 zł

Więcej/MoreBurzacka Irena: Ideał a rzeczywistość. O krytyce moralistycznej Mariana Zdziechowskiego. Warszawa [etc.]: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. 60 zł

Więcej/MoreSkoczyński Jan: Pesymizm filozoficzny Mariana Zdziechowskiego. Wrocław [etc.]: Ossolineum, 1983. 60 zł

Więcej/MoreZając Józef: Od Wenetów do Rzymian. Studium epigraficzno-antroponomastyczne (I w. pne. - I w. ne.). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1991. 70 zł

Więcej/MoreSchneider Stanisław: Ze studyów mitologicznych i ludoznawczych. Kraków: PAU, 1916. 100 zł

Więcej/MoreZaznacz wszystko