Nasze nowości z ostatnich trzech miesięcy
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Ciesielczyk Małgorzata: Z historii czerwonej dyktatury [1917-1953]. [Poznań]: Wydawnictwo "O.N-a", 1989. 40 zł

Więcej/MoreWilczur Jacek E.: Ojczyzna nie udziela urlopów. Nie przeminie z wiatrem ... Warszawa: "Cinderella Books", 1997. 60 zł

Więcej/MoreEdler Wolfgang Gans: Moja droga do Niemiec. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1977. 60 zł

Więcej/MorePertek Jerzy: Od Reichsmarine do Bundesmarine 1918-1965. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1966. 60 zł

Więcej/MoreLips Juliusz E.: U źródeł cywilizacji. Warszawa: "Wiedza Powszechna", 1957. 70 zł

Więcej/MoreBatowski Henryk: Europa zmierza ku przepaści. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1977. 60 zł

Więcej/MorePamiętnik Mikołaja II. 2t. Bydgoszcz: "Somix", 1990. 60 zł

Więcej/MoreStojowski Andrzej: Carskie wrota. Warszawa: "Czytelnik", 1975. 50 zł

Więcej/MoreReniak Marian: Droga z Monachium. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1970. 50 zł

Więcej/MoreZweig Stefan: Magellan. Warszawa: Wydawnictwo J. Przeworskiego, 1949. 120 zł

Więcej/MoreWimmer Jan: Wyprawa wiedeńska 1683 r. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1957. 70 zł

Więcej/MorePrus Edward: Władyka Świętojurski. Rzecz o arcybiskupie Andrzeju Szeptyckim (1865-1944). Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1985. 40 zł

Więcej/MoreSowiński Janusz: Wędrówki przedmiotów. Kolekcje i kolekcjonerzy. WrocłaWarszawa [i in.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977. 70 zł

Więcej/MoreŁoposzko Tadeusz: Tajemnice starożytnej żeglugi. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1977. 70 zł

Więcej/MoreCzekanowski Jan: W głąb lasów Aruwimi. Dziennik podróży do Afryki Środkowej. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1958. 70 zł

Więcej/MoreTrencsényi-Waldapfel Imre: Mitologia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. 90 zł

Więcej/MoreGrzybkowska Teresa: Artyści i patrycjusze Gdańska. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 1996. 80 zł

Więcej/MorePierszalik Zygmunt: Siedem wieków Wieszowy. Wieszowa: [b.w.], 2004. 100 zł

Więcej/MoreMyszor Jerzy: Duchowieństwo katolickie na Śląsku 1742-1914. Z dziejów duszpasterstwa w diecezji wrocławskiej. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2011. 100 zł

Więcej/MoreSchmidt Jacek: Ludzie i dzieła. Artyści-plastycy związani z Gliwicami. Cz.10: Dobrowolski, Filipczak, Hayder, Jaworska, Klejnowska, Lipp, Otto-Węgrzyn, Pańczyk-Hałubiec, Rościszewska, Suchański, Szarek, Wasner, Webs, Zabel, Zubek. Gliwice: [nakładem autora], 2005. 90 zł

Więcej/MoreZaznacz wszystko