Przeglądanie katalogu
Hasło: A


Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.

Adolph Witold, Mikulska Izabela: - Pająk-tkacz inżynier i myśliwiec.
 

Adrjański Zbigniew: - Kalejdoskop estradowy. Leksykon polskiej rozrywki 1944-1989. Artyści, twórcy, osobistości.
 

Adżubej Aleksiej: - Tamte dziesięć lat. [Dlaczego Chruszczow musiał odejść?].
 

Afanasjew Jerzy: - Niech żyje słoń. Baśń poetycka.
 

Aftanazy Roman: - Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. T.7: Województwo ruskie, Ziemia Halicka i Lwowska.
 

Aftanazy Roman: - Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. T.2: Województwa brzesko-litewskie, nowogródzkie.
 

Aftanazy Roman: - Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Cz.2: Ziemie ruskie Korony. T.11: Województwo kijowskie oraz uzupełnienia do tomów 1-10.
 

Ahlfen [Hans von]; Niehoff [Hermann]: - So Kämpfte Breslau. [1945:] Verteidigung und Untergang von Schlesiens Hauptstadt.
 

Aikio Annukka i Samuli: - Syn latającej czarownicy. Bajki lapońskie.
 

Ailleret Charles: - Francuska "przygoda" atomowa.
 

Aischylos: - Tragedie.
 

Ajnenkiel Andrzej: - Polskie konstytucje.
 

Ajnenkiel Andrzej: - Spór o model parlamentaryzmu polskiego do roku 1926.
 

Ajnenkiel Andrzej: - Polska po przewrocie majowym. Zarys dziejów politycznych Polski 1926-1939.
 

Ajotes [Staniewski, Alfons J.]: - Sen na jawie czyli Uwagi starego emigranta nad stosunkami polsko-amerykańskimi.
 

Akavia Miriam: - Jesień młodości.
 

Aksákow Alexander Nikolajewitsch: - Animismus und Spiritismus. Versuch einer kritischen Prüfung der mediumistischen Phänomene mit besonderer Berücksichtigung der Hypothesen der Halluzination und des Unbewussten. Erster Band. Mit der Autobiographie und dem Porträt des Verfassers nebst XI Bildertafeln und einem Vorwort des Übersetzers Dr. Gregor Constantin Wittig. B.1.
 

Alabrudzińska Elżbieta: - Kościoły ewangelickie na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej.
 

Alabrudzińska Elżbieta: - Mniejszości wyznaniowe w Bydgoszczy w latach 1920-1939.
 

Albeniz I. [Isaac]: - España. 6 Feuilles d'Album pour Piano. Opus 165.
 

Albeniz J. [Isaac]: - Tango. Op. 165, No. 2.
 

Alberowa Zofia: - Sztuka japońska w zbiorach polskich.
 

Alberowa Zofia: - O sztuce Japonii.
 

Alberowa Zofia: - O sztuce Japonii.
 

Albert Andrzej [Roszkowski Wojciech]: - Najnowsza Historia Polski. 4cz.
 

Albert Andrzej [Roszkowski Wojciech]: - Najnowsza historia Polski 1918-1980.
 

Albiniak Maria, Czajkowska Alicja: - Prawo o aktach stanu cywilnego z objaśnieniami. Stan prawny na dzień 31 marca 1989 r.
 

Albrecht: - Kraftfahrtechnischer Leitfaden. Allgemein verständliche Darstellung der neuzeitlichen Kraftfahrtechnik.
 

Alcock Anne: - The Love of Horses.
 

Aldridge James: - Dyplomata. 2t. T.1: Lord Essex. T.2: MacGregor.
 

Alejchem Szolem: - Zaczarowany krawiec i inne humoreski.
 

Alejchem Szolom: - Notatki komiwojażera.
 

Aleksander Emil: - Tu radio Gliwice.
 

Aleksandrow N. [Nikolaj Pavlovič]: - Kamienny step.
 

Aleksiewicz Anna: - Drukarstwo w Rzeczypospolitej Krakowskiej i Galicji Zachodniej w latach 1815-1860.
 
Zaznacz wszystko