Przeglądanie katalogu
Hasło: C


Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.

Cygan Wiktor Krzysztof: - Słownik biograficzny oficerów legionów polskich. T.1.
 

Cygański Mirosław: - Niemieckie mniejszości narodowe w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1945-1995,
 

Cygański Mirosław: - Hitlerowskie organizacje dywersyjne w województwie śląskim 1931-1936.
 

Cygański Mirosław: - Polityka narodowościowa kierownictwa SS w okupowanych państwach germańskich i romańskich Europy Zachodniej i Północnej w latach 1940-1944/1945.
 

Cygański Mirosław: - Terror i zbrodnie SS w okupowanych krajach (Jugosławii, Grecji, Albanii) i w sąsiednich państwach satelickich III Rzeszy (Słowacja i Węgry) w latach 1941-1944/1945. Zagłada Żydów i Cyganów w czasie II wojny światowej.
 

Cygański Mirosław: - Polityka wschodnia Republiki Federalnej Niemiec w latach 1969/70-1988/89.
 

Cygański Mirosław: - Hitlerowska V kolumna w województwach śląskim i krakowskim w 1939 roku.
 

Cygański Mirosław, Leszczyński Rafał: - Zarys dziejów narodowościowych Łużyczan. T.2: Lata 1919-1997.
 

Cygowa T., Karmazyńska-Przewalska H.: - Nasze rośliny wiosenne.
 

Cyprian Tadeusz: - Fotografia w szkole.
 

Cyprian Tadeusz: - Fotografia małoobrazkowa. Poradnik fotograficzny.
 

Cyprian Tadeusz: - Wehrmacht. Zbrodnia i kara.
 

Cyprian Tadeusz: - Fotografowanie lustrzanką małoobrazkową.
 

Cytowska Maria, Szelest Hanna: - Literatura grecka i rzymska w zarysie.
 

Cytowski Jerzy: - Wychowanie wojskowe w okresie Komisji Edukacji Narodowej.
 

Cywiński Bogdan: - ... potęgą jest i basta. Z minionych doświadczeń ruchów społecznych na wsi.
 

Cywiński Henryk: - Dziesięć wieków pieniądza polskiego 980-1980.
 

Cyzio Barbara: - Historia Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa 1958-1995.
 

Czachorowska Magdalena: - System antroponimiczny w wielkopolskich rotach sądowych.
 

Czachowska Jadwiga, Loth Roman: - Przewodnik polonisty. Bibliografie, słowniki, biblioteki, muzea literackie.
 

Czachowski Kazimierz: - Najnowsza polska twórczość literacka 1935-1937 oraz inne szkice krytyczne.
 

Czajka Michał: - Inwentarz zbioru pamiętników (archiwum ŻIH, zespół 302). Memoirs collection catalogue (Jewish Historical Institute Archives, Record Group 302).
 

Czajkowska Hanna: - Zima.
 

Czajkowska Z., Czajkowski St., Krawczyk M.: - Wycieczka uczy i wychowuje.
 

Czajkowski-Dębczyński Zbigniew: - Dziennik powstańca.
 

Czajkowski Jan: - Z dziejów szpitala krośnieńskiego 1946-1995.
 

Czajkowski Mieczysław: - Odfrunęły ptasie uliczki z białostockich Bojar.
 

Czajor Jerzy: - Brzeskie freski mistrza Jana. O tym, jak dane mi było ponownie odkryć iluzję stworzoną przez Jana Kubena.
 

Czajowski Jacek: - Senat Rzeczypospolitej Polskiej pierwszej kadencji 1922-1927. Pozycja prawnokonstytucyjna i praktyka ustrojowa.
 

Czaki Klementyna: - Zwyciężyłem. Bezpłatny dodatek do Nr. 26 "Płomyczka" i "Płomyka".
 

Czakowski Aleksander: - Było to w Leningradzie.
 

Czałojan W. [Vazgen Karapetovič]: - Wschód i Zachód. Dziedzictwo idei w filozofii starożytnej i średniowiecznej.
 

Czanerle Maria: - Szajna.
 

Czapczyński Tadeusz: - "Pan Balcer w Brazylii" jako poemat emigracyjny.
 

Czaplicki Marian: - Skrót historii starożytnej.
 
Zaznacz wszystko