Przeglądanie katalogu
Hasło: P


Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.

Poliński Dariusz: - Przemiany w wytwórczości garncarskiej na ziemi chełmińskiej u schyłku wczesnego i na początku późnego średniowiecza.
 

Pölitz Karl Heinrich Ludwig: - Die Staatswissenschaften im Lichte unserer Zeit. Theil 1: Teil 1, das Natur- und Völkerrecht, das Staats- und Staatsrecht und die Staatskunst.
 

Polkowski B., Uklejewski J.: - Gdynia. Mały przewodnik ilustrowany dla zwiedzających miasto i port.
 

Polkowski Ignacy: - Groby i pamiątki polskie w Rzymie.
 

Pollak Roman: - Walenty Roździeński i jego staropolski poemat o hutnictwie.
 

Pollak Roman: - Polskie życie literackie przed rozbiorami. Średniowiecze, Renesans, Barok. Dwanaście odczytów radiowych.
 

Pollok Ewald Stefan: - Góra Świętej Anny. Śląska świętość oraz historia rodu von Gaschin fundatorów kościoła, klasztoru i kalwarii.
 

Pollo Andrzej: - Dzieła sztuki i antyki z kolekcji krakowskich salonów i galerii Desy.
 

Poll Hans: - Norwegen. Land - Menschen - Schicksal.
 

Polończyk E.: - Przyszły układ narodów.
 

Pol Krzysztof: - Pracownia plakatu frontowego.
 

Pol Wincenty: - Wybór poezji.
 

Pol Wincenty: - Prace z etnografii północnych stoków Karpat.
 

Pol Wincenty: - Dzieła wierszem i prozą. T.1. Seria 1: Poezye. T.1: Wit Stwosz, poemat z pomników historycznych XV wieku. Pacholę hetmańskie, dyaryusz Walentego Rożanki. Z wyprawy wiedeńskiej, rapsod rycerski.
 

Połomski Franciszek: - Niemiecki Urząd do Spraw Mniejszości. 1922-1937.
 

Połoński Henryk: - Naród Gospodarz. Studjum społeczno-ustrojowe.
 

Pomian Piątkowski Bolesław: - Sosny i palmy. Opowiadania.
 

Pomorski Romuald J., Skarżyński Dariusz: - Collembola Polski. Rysunkowy klucz do oznaczania.
 

Pomponazzi Pietro: - O nieśmiertelności duszy.
 

Ponczek Mirosław, Szczerbiński Marek: - Z dziejów prasy sportowej na Górnym Śląsku i w Zagłębiu (1920-1986).
 

Poniatowski Jan: - Wojsko kościuszkowskie na płótnie Panoramy Racławickiej.
 

Ponikiewski Augustyn: - Ludy gospodarki żarowej w Azji południowo-wschodniej.
 

Ponitycki Józef: - Kłopoty i radości.
 

Pontoppidan Henryk: - Łaskawy chleb.
 

Popanda Joanna, Węcki Mirosław: - W okupowanym mieście. Topografia Katowic w latach 1939-1945.
 

Popello-Dawidow: - Burlaki nach einem alten Wolga-Lied [na okładce: Burlaki.(Die Tauzieher an der Wolga)].
 

Popiel Karol: - Generał Sikorski w mojej pamięci.
 

Popiński Piotr, Hirsch Robert: - Dawne Wilno na pocztówce.
 

Popiński Piotr, Hirsch Robert: - Sopot na Starej Pocztówce.
 

Popiołek Elżbieta: - Tłoki pieczętne w zbiorach płockich.
 

Popiołek Franciszek: - Szkice z dziejów Cieszyna.
 

Popiołek Franciszek: - Dzieje Cieszyna z illustracyami.
 

Popiołek Franciszek: - Archiwalja cieszyńskie.
 

Popiołek Kazimierz: - Górnośląski przemysł górniczo-hutniczy w drugiej połowie XIX wieku.
 

Popiołek Kazimierz: - Śląskie dzieje.
 
Zaznacz wszystko