Przeglądanie katalogu
Hasło: P


Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.

Polak Kazimierz: - Bibliografia "Pamiętników Towarzystwa Tatrzańskiego" za lata 1876-1920.
 

Polak Kazimierz: - Bibliografia "Wierchów" 1923-1972.
 

Polak Tadeusz: - Odznaki i medale miast polskich 1944-1984.
 

Polan-Haraschin Julian: - Prawo karne wojskowe Wielkiej Brytanii. (Zarys).
 

Polanowski Edward: - Życie literackie Kalisza 1870-1907.
 

Polanowski Edward: - Maria Dąbrowska. W krainie dzieciństwa i młodości.
 

Polanowski Edward: - Życie literackie Kalisza 1870-1907.
 

Polansky F.: - Rožnauer Führer.
 

Polański Roman: - Roman.
 

Polaszek Edmund: - Sztuka portretowania postaci w romansie greckim.
 

Polaszek Edmund: - Antyczny romans grecki.
 

Polek Edward: - Lipnica Murowana (zarys dziejów do 1985 roku).
 

Polewka Adam: - Igrce w Barbakanie.
 

Polewka Józef: - Urodzeni w Przeczycach. 2cz.
 

Poliński Dariusz: - Przemiany w wytwórczości garncarskiej na ziemi chełmińskiej u schyłku wczesnego i na początku późnego średniowiecza.
 

Pölitz Karl Heinrich Ludwig: - Die Staatswissenschaften im Lichte unserer Zeit. Theil 1: Teil 1, das Natur- und Völkerrecht, das Staats- und Staatsrecht und die Staatskunst.
 

Polkowski B. [Bolesław], Uklejewski J. [Janusz]: - Gdynia. Mały przewodnik ilustrowany dla zwiedzających miasto i port.
 

Polkowski Ignacy: - Groby i pamiątki polskie w Rzymie.
 

Pollak Roman: - Walenty Roździeński i jego staropolski poemat o hutnictwie.
 

Pollak Roman: - Polskie życie literackie przed rozbiorami. Średniowiecze, Renesans, Barok. Dwanaście odczytów radiowych.
 

Pollard Michael: - Margaret Mead. Jak dzięki antropologii ludzie należący do różnych kultur zaczęli lepiej rozumieć się wzajemnie.
 

Pollok Ewald Stefan: - Góra Świętej Anny. Śląska świętość oraz historia rodu von Gaschin fundatorów kościoła, klasztoru i kalwarii.
 

Pollo Andrzej: - Dzieła sztuki i antyki z kolekcji krakowskich salonów i galerii Desy.
 

Poll Hans: - Norwegen. Land - Menschen - Schicksal.
 

Polończyk E.: - Przyszły układ narodów.
 

Pol Adam W.: - Duchowni na Gliwicczyźnie do kasacji. Zarys repertorium personalno-regionalnego od zarania do XIX wieku.
 

Pol Krzysztof: - Pracownia plakatu frontowego.
 

Pol Wincenty: - Prace z etnografii północnych stoków Karpat.
 

Pol Wincenty: - Dzieła wierszem i prozą. T.1. Seria 1: Poezye. T.1: Wit Stwosz, poemat z pomników historycznych XV wieku. Pacholę hetmańskie, dyaryusz Walentego Rożanki. Z wyprawy wiedeńskiej, rapsod rycerski.
 

Pol Wincenty: - Wybór poezji.
 

Połomski Franciszek: - Niemiecki Urząd do Spraw Mniejszości. 1922-1937.
 

Połoński Henryk: - Naród Gospodarz. Studjum społeczno-ustrojowe.
 

Pomorski Romuald J., Skarżyński Dariusz: - Collembola Polski. Rysunkowy klucz do oznaczania.
 

Pomponazzi Pietro: - O nieśmiertelności duszy.
 

Ponczek Mirosław, Szczerbiński Marek: - Z dziejów prasy sportowej na Górnym Śląsku i w Zagłębiu (1920-1986).
 
Zaznacz wszystko