Przeglądanie katalogu
Hasło: P


Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.

Pataj Stefan: - Artyleria lądowa 1870-1970.
 

Patan Jerzy: - Historia Kołobrzegu w fotografii.
 

Patek Artur: - Władysław Sheybal. Kadry z życia artysty.
 

Paterak Marta: - Stare kalendarze i almanachy w zbiorach Biblioteki Muzeum-Zamku w Łańcucie. Katalog.
 

Paton Alan: - Płacz ukochany kraju.
 

Patry Maurice: - Kajakiem przez Afrykę.
 

Patschovsky's Wilhelm: - Führer durch das Riesen- und Isergebirge.
 

Patton George S.: - Wojna jak ją poznałem.
 

Patzwall Klaus D.: - Katalog der Auszeichnungen Drittes Reich. Unter Berücksichtigung Deutsches Reich 1871 - 1918, Weimarer Republik und Freie Stadt Danzig.
 

Patz Jan Jakub: - Z okien ambasady saskiej. Warszawa 1794 roku w świetle relacji dyplomatycznych przedstawiciela Saksonii w Polsce.
 

Paule Ladislav: - Pejzaż fotograficzny.
 

Paulson Ronald: - William Hogarth.
 

Paunowski Iwan: - Monarchia przed sądem.
 

Paustowski Konstanty: - Kolchida.
 

Pavel Jakub: - Sztuka Czechosłowacji.
 

Pawela Stanisław: - Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Stan prawny na dzień 1 lipca 1972r.
 

Pawela Stanisław: - Wykonanie orzeczeń w sprawach karnych. Komentarz. Stan na dzień 1 stycznia 1965.
 

Pawlak-Kos Jadwiga: - Krystyna Piotrowska. Grafika.
 

Pawlak Marian: - Reformacja i kontrreformacja w Elblągu w XVI-XVIII wieku.
 

Pawlak Marian: - Z dziejów świetności Gimnazjum Elbląskiego w epoce Odrodzenia i Baroku.
 

Pawlak Marian: - Dawne włocławskie gimnazja (w latach 1876-1939).
 

Pawlak Wacław: - Patrząc na starą fotografię. Szkice starołódzkie.
 

Pawlak Władysław B.: - Urodzeni w Warszawie. Opowieść.
 

Pawlas-Kos Jadwiga: - Sztuka reliefu i węgiel. Dawne formy węglowego rzeźbiarstwa w zbiorach Muzeum Miejskiego w Zabrzu (z rozważań ikonograficznych).
 

Pawlas Jerzy: - Józef Pankiewicz.
 

Pawlas Jerzy: - Władysław Podkowiński.
 

Pawlikowski Jan Gwalbert Henryk: - Ballada o Niemrawcu.
 

Pawlikowski Józef: - Czy Polacy wybić się mogą na niepodległość.
 

Pawlikowski Leszek: - Strzelcy górscy.
 

Pawlikowski Michał: - Góry i człowiek (rozdział z historyi kultury).
 

Pawlik Jerzy: - Przewodnik piekarski.
 

Pawlik Jerzy: - Piekary Śląskie.
 

Pawlik Jerzy: - Ks. [Ksiądz] Andrzej Zogłowek, kaznodzieja polski na Opolszczyźnie. Pomniki kaznodziejstwa śląskiego z przełomu XVIII i XIX w.
 

Pawluczuk Zdzisław: - Spółdzielczość rolniczo-spożywcza w Polsce w latach 1918-1939.
 

Pawłowiczowa Maria: - Książka polska i biblioteka na Śląsku Cieszyńskim w latach 1740-1920.
 
Zaznacz wszystko