Przeglądanie katalogu
Hasło: P


Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.

Pawlak Marian: - Reformacja i kontrreformacja w Elblągu w XVI-XVIII wieku.
 

Pawlak Wacław: - Patrząc na starą fotografię. Szkice starołódzkie.
 

Pawlak Władysław B.: - Urodzeni w Warszawie. Opowieść.
 

Pawlas-Kos Jadwiga: - Sztuka reliefu i węgiel. Dawne formy węglowego rzeźbiarstwa w zbiorach Muzeum Miejskiego w Zabrzu (z rozważań ikonograficznych).
 

Pawlas Jerzy: - Józef Pankiewicz.
 

Pawlas Jerzy: - Władysław Podkowiński.
 

Pawlikowski Jan Gwalbert Henryk: - Ballada o Niemrawcu.
 

Pawlikowski Józef: - Czy Polacy wybić się mogą na niepodległość.
 

Pawlikowski Leszek: - Strzelcy górscy.
 

Pawlikowski Michał: - Góry i człowiek (rozdział z historyi kultury).
 

Pawlik Jerzy: - Przewodnik piekarski.
 

Pawlik Jerzy: - Ks. [Ksiądz] Andrzej Zogłowek, kaznodzieja polski na Opolszczyźnie. Pomniki kaznodziejstwa śląskiego z przełomu XVIII i XIX w.
 

Pawlik Jerzy: - Piekary Śląskie.
 

Pawłowiczowa Maria: - Książka polska i biblioteka na Śląsku Cieszyńskim w latach 1740-1920.
 

Pawłowska Jadwiga: - Dolnośląska wieś Pracze w powiecie milickim w latach 1945-1960. Studium etnograficzne. Cz.1: Kultura materialna. Cz.2: Kultura duchowa i społeczna.
 

Pawłowska Krystyna: - Rzeźba Tadeusza Frąckowiaka. Katalog wystawy.
 

Pawłowska Krystyna: - Święci w tradycji ludowej. Informator wystawy.
 

Pawłowska Krystyna: - Dawne malarstwo ludowe w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Katalog.
 

Pawłowska Krystyna: - Zabytkowa ludowa rzeźba w drewnie ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Katalog.
 

Pawłowska Maria: - Broń biała-sieczna w Zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu. Katalog.
 

Pawłowska Maria: - Krótka broń palna w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu. Katalog.
 

Pawłowski Bronisław: - Wojna polsko-austriacka 1809 r.
 

Pawłowski Ignacy: - Wojskowa działalność SDKPiL w rewolucji 1905-1907.
 

Pawłowski Ignacy: - Geneza i działalność Organizacji Spiskowo-Bojowej PPS 1904-1905.
 

Pawłowski Jerzy: - Babiogórski Park Narodowy.
 

Pawłowski Piotr: - Ksiądz Jan Chyliczkowski. Bóg, Rodzina, Ojczyzna.
 

Pawłowski Stanisław: - Wypisy geograficzne. Dostosowane do książki St. Pawłowskiego Geografja Polski. Podręcznik przeznaczony do użytku w szkołach powszechnych i średnich.
 

Pawłowski Stanisław: - Kraje i morza pozaeuropejskie. Podręcznik geografji dla III klasy gimnazjalnej.
 

Pawłowski Stanisław: - Kraje i morza pozaeuropejskie. Podręcznik geografji dla III klasy gimnazjalnej.
 

Pawłowski Stanisław: - Francja. Kraj i ludzie.
 

Pawłowski Stanisław: - Geografia Polski. Dla I klasy gimnazjalnej.
 

Pawłowski Stanisław, Janelli Marjan: - Polska wspólczesna. Podręcznik dla kl. VII szkół powszechnych.
 

Pawłowski Tadeusz: - Happening.
 

Pawłowski Wiktor: - Spotkania z ptakami.
 

Paźniewski Włodzimierz: - Europa po deszczu.
 
Zaznacz wszystko