Przeglądanie katalogu
Hasło: R


Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.

Rutkowska Katarzyna - Malarstwo Wilhelma Leopolskiego. Praca powstała w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 

Rutkowski Bogdan - Sztuka egejska
 

Rutkowski Jan - Historia gospodarcza Polski. T.1: Czasy przedrozbiorowe
 

Rutkowski Jan - Badania nad podziałem dochodów w Polsce w czasach nowożytnych. T. 1: Rozważania teoretyczne - klasyfikacja dochodów wielkich właścicieli ziemskich
 

Rutkowski Jan - Wokół teorii ustroju feudalnego. Prace historyczne
 

Rutkowski Jan - Historia gospodarcza Polski. T.1: Czasy przedrozbiorowe
 

Rutkowski Jan - Historia gospodarcza Polski (do 1864 r.)
 

Rutkowski Krzysztof - Raptularz końca wieku
 

Ruxer M. [Mieczysława] Sabina - Historja naszyjnika greckiego. T.1
 

Rybak Arkadiusz - Z dziejów oświaty na terenie Strzemieszyc Małych 1820-2000
 

Rybarczyk Stefan - Eksperyment jako dowód w procesie karnym
 

Ryba Renata - Książę Wiśniowiecki Janusz Samuela Twardowskiego na tle bohaterskiej epiki biograficznej siedemnastego wieku
 

Rybczyńska Janina - Życie roślin w zimie
 

Rybicki Feliks - Już gram
 

Rybicki Hieronim - Kluki. Zarys dziejów
 

Rybicki Marian - Polityka germanizacyjna Fryderyka II na zachodnich ziemiach Polski
 

Rybka Eugeniusz - Cztery wieki rozwoju myśli kopernikańskiej
 

Rybka Eugeniusz - Wiadomości z astronomii. Podręcznik dla II klasy liceum humanistycznego
 

Rybowski Mikołaj - Baśnie ludu polskiego
 

Rycerski Tadeusz - Zaproszenie na szlak
 

Rychlewski Janusz - Zielone granice
 

Rychlicki Zbigniew - Pierniki toruńskie
 

Rychlikowa Irena - Klucz wielkoporębski Wodzickich w drugiej połowie XVIII wieku
 

Rychter Witold - Skrzydlate wspomnienia
 

Rychter Witold - Doświadczony kierowca
 

Rydel Lucjan - Ferenike i Pejsidoros
 

Ryder Karol, Kostanecki Wojciech - Mechanizm człowieka (fizjologia)
 

Rydet Zofia (fotografia), Hennelowa Józefa (tekst) - Obecność
 

Rydzewska Nina - Godzina "W"
 

Rydzewski Włodzimierz - Kropotkin
 

Rygier Leon - Główne zasady pisowni polskiej ze słowniczkiem. Według uchwał Walnego administracyjnego Zgromadzenia członków Akademji Umiejętności w Krakowie dnia 9 lutego 1918 r
 

Rykała Andrzej - Mniejszości religijne w Polsce. Geneza, struktury przestrzenne, tło etniczne
 

Ryka Wacław, Maliszewska Anna - Słownik petrograficzny
 

Rykowski Zbysław, Władyka Wiesław - Kalendarium polskie 1944-1984
 

Rylska Irena - Współczesna grafika wrocławska 1945-1965
 
Zaznacz wszystko