Przeglądanie katalogu
Hasło: R


Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.

Rutkowski Krzysztof: - Raptularz końca wieku.
 

Rutyna Tadeusz: - Wielowieś. Zarys dziejów.
 

Ruxer M. [Mieczysława] Sabina: - Historja naszyjnika greckiego. T.1.
 

Rybak Arkadiusz: - Z dziejów oświaty na terenie Strzemieszyc Małych 1820-2000.
 

Rybarczyk Stefan: - Eksperyment jako dowód w procesie karnym.
 

Ryba Renata: - Książę Wiśniowiecki Janusz Samuela Twardowskiego na tle bohaterskiej epiki biograficznej siedemnastego wieku.
 

Rybicki Feliks: - Już gram.
 

Rybicki Feliks (muzyka); Gillowa Janina (słowa): - Dwa słowa.
 

Rybicki Marian: - Polityka germanizacyjna Fryderyka II na zachodnich ziemiach Polski.
 

Rybicki Stanisław: - Pod znakiem lwa i kruka. Fragmenty wspomnień z lat okupacji.
 

Rycerski Tadeusz: - Zaproszenie na szlak.
 

Rychlewski Janusz: - Zielone granice.
 

Rychlicki Zbigniew: - Pierniki toruńskie.
 

Rychlikowa Irena: - Klucz wielkoporębski Wodzickich w drugiej połowie XVIII wieku.
 

Rychter Witold: - Skrzydlate wspomnienia.
 

Rychter Witold: - Doświadczony kierowca.
 

Rychter Witold: - Dzieje samochodu.
 

Rydel Lucjan: - Ferenike i Pejsidoros.
 

Rydel Lucyan: - Dzieje Polski dla wszystkich.
 

Ryder Karol, Kostanecki Wojciech: - Mechanizm człowieka (fizjologia).
 

Rydzewska Nina: - Godzina "W".
 

Rydzewski Włodzimierz: - Kropotkin.
 

Rydzkowski Julian: - Chojnice i okolice. Przewodnik.
 

Rygier Leon: - Główne zasady pisowni polskiej ze słowniczkiem. Według uchwał Walnego administracyjnego Zgromadzenia członków Akademji Umiejętności w Krakowie dnia 9 lutego 1918 r.
 

Rykała Andrzej: - Mniejszości religijne w Polsce. Geneza, struktury przestrzenne, tło etniczne.
 

Rykowski Zbysław, Władyka Wiesław: - Kalendarium polskie 1944-1984.
 

Rylska Irena: - Współczesna grafika wrocławska 1945-1965.
 

Rymaszewski Bohdan: - Toruń w czasach Kopernika. Urbanistyka, architektura, sztuka.
 

Rymkiewicz Aleksander: - Jak bóbr ukradkiem wędrował z niedźwiadkiem.
 

Rymkiewicz Jarosław Marek: - Anatomia.
 

Rymkiewicz Jarosław Marek: - Wielki książę z dodaniem rozważań o istocie i przymiotach ducha polskiego.
 

Rypuszyński Stefan: - Wycieczki w okolice Tarnowa.
 

Rypuszyński Stefan: - Szlakiem Batalionu "Barbara" przez Pogórze Ciężkowickie. Tarnów-Wał-Jamna-Bartkowa. Przewodnik turystyczny.
 

Rysiewska Teresa: - Struktura rodowa w społecznościach pradziejowych. Cmentarzyska z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w południowej Polsce.
 

Ryszard Ryszard Stanisław: - Porcelana od baroku do empiru.
 
Zaznacz wszystko