Przeglądanie katalogu
Hasło: S


Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.

Sanówna Halina: - Pierwsza nagroda.
 

Sapiego I.G.: - Predmet i forma.
 

Sarachanowa Ałła: - Tajemnica Czarnej Izabeli.
 

Sarama Wojnar Józefa Zyta: - Kolorowy świat Karola Prymusa.
 

Saratowicz-Stolarzewiczowa Janina: - Echa powstań śląskich i plebiscytu w wybranych czasopismach polsko-amerykańskich.
 

Sarfatti Margherita G.: - Mussolini Lebensgeschichte nach autobiographischen Unterlagen.
 

Sarnacka Zdzisława: - Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski. Arkusz Rydułtowy (M 34 - 61 D) 1:50.000.
 

Sarnecki Kazimierz: - Zabytkowa papiernia w Dusznikach z 1605 r.
 

Sarnowska Wanda: - Śląsk starożytny i wczesnośredniowieczny. Przewodnik po wystawie archeologicznej Muzeum Śląskiego we Wrocławiu.
 

Sarosiek, J., Sembrat K., Wiktor A.: - Sudety.
 

Sartre Jean Paul: - Drogi wolności. 3t. w 3 vol.
 

Sart Marek (muzyka); Winkler Kazimierz (słowa): - Wesoły pociąg. Piosenka w rytmie tanecznym.
 

Sasuly Richard: - IG Farben. Z dziejów jednego kartelu.
 

Satora Kazimierz: - Produkcja uzbrojenia w polskim ruchu oporu 1939-1945.
 

Säuberlich Otto: - Buchgewerbliches Hilfsbuch. Darstellung der Buchgewerblich-technischen Verfahren für den Verkehr mit Druckereien und buchgewerblichen Betrieben.
 

Sauerhering Paul: - Erzählungen vom Ostseestrand. Walzer. Op. 10.
 

Sauerlandt Max: - Deutsche Plastik des Mittelalters.
 

Sauerlandt Max: - Kleinplastik der deutschen Renaissance.
 

Sauerlandt Max: - Griechische Bildwerke.
 

Sauerlandt Max: - Michel Angelo.
 

Sauerlandt Max: - Deutsche Bildhauer um 1900 von Hildebrand bis Lehmbruck.
 

Saurel Ludwik: - General Hoche.
 

Sauter Wiesław: - Krzysztof Żegocki pierwszy partyzant Rzeczypospolitej 1618-1673.
 

Sauzey J.-A. [Joseph Marie Abel]: - La Pologne par l'Image [138 fotografii II RP].
 

Savage George: - Porcelana i jej historia.
 

Savage R. Henryk: - Moja oficjalna żona.
 

Savoy Gene: - Antisuyu.
 

Sawajner Józef: - W podziemiach tajnej drukarni [KWZW].
 

Sawaniewska-Mochowa Zofia: - Ze studiów nad socjolektem drobnej szlachty kowieńskiej XIX wieku (na podstawie słowników przekładowych Antoniego Juszkiewicza).
 

Sawczenko Władimir: - Retronauci.
 

Sawica Julian: - Bitwa pod Lenino.
 

Sawicka Barbara: - Z powstańczej Warszawy do KL Gross-Rosen.
 

Sawicka Barbara: - Polscy duchowni katoliccy w KL Gross-Rosen.
 

Sawicka Stanisława: - Ryciny Wita Stwosza.
 

Sawicki Jan Kazimierz, Sobiś Stanisław Andrzej: - Na alianckich szlakach 1939-1946.
 
Zaznacz wszystko