Przeglądanie katalogu
Hasło: W


Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.

Wójcik Zbigniew: - Dzikie Pola w ogniu. O Kozaczyźnie w dawnej Rzeczypospolitej.
 

Wójcik Zbigniew: - Karol Bohdanowicz. Szkic portretu badacza Azji.
 

Wójcik Zdzisław: - Rozwój pojęcia inteligencji.
 

Wójtowicz Bolesław: - Honor pracy.
 

Wójtowicz Henryk: - Funkcja kompozycyjna porównań Homera.
 

Wółkiewicz Ewa: - Kapituła kolegiacka św. Mikołaja w Otmuchowie. Dzieje, organizacja, skład osobowy (1386-1477).
 

Wóycicki Kazimierz: - Rozbiór literacki w szkole. Podręcznik dla nauczyciela.
 

Wóycicki Kazimierz: - Stylistyka i rytmika polska. Podręcznik dla szkoły i samouków.
 

Wrabec Jan: - Katalog zabytków sztuki. Seria nowa. T.4: Województwo wrocławskie. Z.3: Milicz, Żmigród, Twardogóra i okolice.
 

Wrabec Jan: - Legnickie Pole.
 

Wrabec Jan: - Barokowe kościoły na Śląsku w XVIII wieku. Systematyka typologiczna.
 

Wraga Ryszard: - O rewolucji.
 

Wroczyński Kazimierz: - Z moją młodością przez Warszawę.
 

Wroczyński Kazimierz: - Samolot. Poezje.
 

Wroczyński Kazimierz: - Baczność! A.R.7. Powieść o atomie.
 

Wroczyński Kazimierz: - O Stefanie Jaraczu. Wspomnienia.
 

Wroczyński Ryszard: - Dzieje oświaty polskiej do roku 1795.
 

Wrona Jerzy: - W Bieszczadach.
 

Wroniak Zdzisław: - Polska-Francja 1926-1932.
 

Wronka Krzysztof, Laskoś Katarzyna: - Obywatel Królewskiego Wolnego Miasta Krosna Michał Mięsowicz.
 

Wrońska Jolanta: - Archeolodzy warszawscy na początku XX wieku.
 

Wroński Adam (muzyka); N. N. (słowa): - W majową noc. Pieśń. Op. 215.
 

Wroński Andrzej: - Powstanie listopadowe na Wołyniu, Podolu i Ukrainie.
 

Wroński Jarosław: - Kaplice, krzyże, figury. Mała architektura sakralna Radzionkowa i Rojcy.
 

Wroński Marek: - Żyglin w dawnych widokach.
 

Wroński Marek: - "Od śniegów Sybiru do pomarańcz gaju". Dzieje 7 Pułku Artylerii Przeciwpancernej II Korpusu Polskiego 1942-1947. Wspomnienia: Zygmunta Głąba, Stanisława Świderskiego, Edmunda Machuli, Tadeusza Witosa, Stanisława Gawlika, Leopolda Oleniuka, Kazimierza Polaka, Józefa Osińskiego, Romana Krzyżanowskiego.
 

Wroński Marek: - Hrabiowskie votum z 1672 roku - kaplica Bożego Grobu w Potępie.
 

Wroński Marek: - Studia nad średniowiecznym kościołem pod wezwaniem św. Marcina w Tarnowicach Starych w 600-lecie powstania parafii. Budowa kościoła.
 

Wroński Marek: - Zabytkowy zespół kościelny w Tarnowicach Starych. Cz.1: Próba wyjaśnienia najstarszych dziejów wsi; stary kościół p.w. św. Marcina - rekonstrukcje oraz dzieje obiektu.
 

Wroński Marek: - Miasteczko Śląskie dawniej.
 

Wroński Marek: - Tradycyjne garncarstwo z Brodeł i budownictwo z nim związane.
 

Wroński Marek: - Miasteczko Śląskie dawniej i dziś.
 

Wroński Marek: - Ostatni polscy huzarzy. Monografia 10 Pułku Huzarów (1944-1947).
 

Wroński Marek: - Józef Adamek - tarnogórski żołnierz i fotograf.
 

Wroński Marek: - Monografia 11 Pułku Piechoty 1922-1939 (dowódcy, odznaka, chorągwie).
 
Zaznacz wszystko