Przeglądanie katalogu
Hasło: W


Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.

Wroniak Zdzisław: - Polska-Francja 1926-1932.
 

Wronka Krzysztof, Laskoś Katarzyna: - Obywatel Królewskiego Wolnego Miasta Krosna Michał Mięsowicz.
 

Wrońska Jolanta: - Archeolodzy warszawscy na początku XX wieku.
 

Wroński Adam (muzyka); N. N. (słowa): - W majową noc. Pieśń. Op. 215.
 

Wroński Andrzej: - Powstanie listopadowe na Wołyniu, Podolu i Ukrainie.
 

Wroński Jarosław: - Kaplice, krzyże, figury. Mała architektura sakralna Radzionkowa i Rojcy.
 

Wroński Marek: - Zabytkowy zespół kościelny w Tarnowicach Starych. Cz.1: Próba wyjaśnienia najstarszych dziejów wsi; stary kościół p.w. św. Marcina - rekonstrukcje oraz dzieje obiektu.
 

Wroński Marek: - "Od śniegów Sybiru do pomarańcz gaju". Dzieje 7 Pułku Artylerii Przeciwpancernej II Korpusu Polskiego 1942-1947. Wspomnienia: Zygmunta Głąba, Stanisława Świderskiego, Edmunda Machuli, Tadeusza Witosa, Stanisława Gawlika, Leopolda Oleniuka, Kazimierza Polaka, Józefa Osińskiego, Romana Krzyżanowskiego.
 

Wroński Marek: - Żyglin w dawnych widokach.
 

Wroński Marek: - Monografia 11 Pułku Piechoty 1922-1939 (dowódcy, odznaka, chorągwie).
 

Wroński Marek: - Ostatni polscy huzarzy. Monografia 10 Pułku Huzarów (1944-1947).
 

Wroński Marek: - Tradycyjne garncarstwo z Brodeł i budownictwo z nim związane.
 

Wroński Marek: - Hrabiowskie votum z 1672 roku - kaplica Bożego Grobu w Potępie.
 

Wroński Marek: - Żyglin w dawnych widokach.
 

Wroński Marek: - Miasteczko Śląskie dawniej i dziś.
 

Wroński Marek: - Józef Adamek - tarnogórski żołnierz i fotograf.
 

Wroński Marek: - Miasteczko Śląskie dawniej.
 

Wroński Marek, Nadolski Przemysław: - Monografia Miasteczka Śląskiego. T.2: Żyglin i Żyglinek. Cz.2: Z dziejów kościoła Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Żyglinie.
 

Wroński Marek, Stolarski Rafał E.: - Wkład 3 Pułku Ułanów w odzyskanie niepodległości 1918 roku i jego związki z Warszawą.
 

Wroński Marek, Suchcitz Andrzej: - Barwa 3. Pułku Pancernego - zarys monograficzny.
 

Wroński Witold: - Zygmunt Noskowski.
 

Wróbel Jarosław, Ledwoch Janusz: - Luftwaffe 1935-1940. Cz.1.
 

Wróbel Marian: - Sto lat polskiej kompozycji szachowej (1855-1955).
 

Wróbel Szymon: - Odkrycie nieświadomości. Czy destrukcja kartezjańskiego pojęcia podmiotu poznającego?
 

Wróbel Tadeusz: - Ludzie Borysławia. Opowieść o ludziach niezwykłego miasta. T.2.
 

Wróbel Zdzisław: - Erotyzm w literaturze nowożytnej.
 

Wróblewska Danuta: - Edward Kokoszko.
 

Wróblewska Elżbieta: - Ludwisarnie Benningków, Wittwercków i Anthonych. Studium z dziejów gdańskiego cechu odlewniczego.
 

Wróblewska Jadwiga: - Szwecja wobec powstania styczniowego.
 

Wróblewski Andrzej Krzysztof: - Złote ręce.
 

Wróblewski Andrzej Krzysztof: - Złote ręce.
 

Wróblewski Jan: - Armia "Prusy" 1939.
 

Wróblewski Kazimierz: - O powstaniu listopadowym 1830-31 r.
 

Wróblewski Piotr: - Społeczność czeska w Zelowie. Problemowa monografia socjologiczna.
 

Wróblewski Romuald: - Barcie, kłody, kószki i ule polskie.
 
Zaznacz wszystko