Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Dzieje górniczego ruchu zawodowego w Polsce. T.2. 1918-1944.
Technika:
Cena:90 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Perl Feliks (Res):
Tytuł:Dzieje ruchu socjalistycznego w zaborze rosyjskim (do powstania PPS).
Technika:
Cena:80 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Próchnik Adam:
Tytuł:Francja i Polska w latach 1789-1794.
Technika:
Cena:90 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Grünberg K. [Karol], Kozłowski Cz. [Czesław]:
Tytuł:Historia polskiego ruchu robotniczego 1864-1918. Węzłowe zagadnienia.
Technika:
Cena:70 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Historia polskiego ruchu robotniczego 1864-1964. 2t. w 2 vol.
Technika:
Cena:120 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Kobecki Romuald:
Tytuł:Kartki z kalendarzy 1940-1946.
Technika:
Cena:80 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Wantuła Jan:
Tytuł:Karty z dziejów ludu Śląska Cieszyńskiego. Wybór pism.
Technika:
Cena:60 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Landau Zbigniew, Tomaszewski Jerzy:
Tytuł:Od Grabskiego do Piłsudskiego. Okres kryzysu poinflacyjnego i ożywienia koniunktury 1924-1929.
Technika:
Cena:90 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Limanowski Bolesław:
Tytuł:Pamiętniki (1835-1870).
Technika:
Cena:120 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Limanowski Bolesław:
Tytuł:Pamiętniki (1835-1870). [T.1].
Technika:
Cena:100 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Daszyński Ignacy:
Tytuł:Pamiętniki. 2t w 2 vol.
Technika:
Cena:180 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Próchnik Adam (Swoboda Henryk):
Tytuł:Pierwsze piętnastolecie Polski niepodległej. Zarys dziejów politycznych.
Technika:
Cena:90 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Kelles-Krauz Kazimierz:
Tytuł:Pisma wybrane. 2t.
Technika:
Cena:120 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Polacy o Leninie. Wspomnienia.
Technika:
Cena:100 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Leśnodorski Bogusław:
Tytuł:Polscy jakobini. Karta z dziejów insurekcji 1794 roku.
Technika:
Cena:80 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Landau Zbigniew, Tomaszewski Jerzy:
Tytuł:Robotnicy przemysłowi w Polsce. Materialne warunki bytu 1918-1939.
Technika:
Cena:100 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Wipper R. J. [Robert Jurjewicz]:
Tytuł:Rzym i wczesne chrześcijaństwo.
Technika:
Cena:60 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Kosman Marceli:
Tytuł:Spojrzenia w przeszłość.
Technika:
Cena:60 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Ajnenkiel Andrzej:
Tytuł:Spór o model parlamentaryzmu polskiego do roku 1926.
Technika:
Cena:70 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Próchnik Adam:
Tytuł:Studia i szkice (1864-1918).
Technika:
Cena:90 zł


Zaznacz wszystko