Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Adam Mickiewicz. Księga pamiątkowa w stulecie śmierci poety. Portrety, ilustracje, dokumenty oraz wybrane fragmenty dzieł i listów poety.
Technika:
Cena:100 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Antologia literatury chińskiej.
Technika:
Cena:100 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Walicki Michał:
Tytuł:Bruegel.
Technika:
Cena:60 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Dzieje Lubelszczyzny. T4: Osady zaginione i o zmienionych nazwach historycznego województwa lubelskiego.
Technika:
Cena:150 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Wójcik Zbigniew:
Tytuł:Dzieje Rosji 1533-1801.
Technika:
Cena:80 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Mańkowski Tadeusz:
Tytuł:Dzieje wnętrz wawelskich.
Technika:
Cena:90 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Długoborski Wacław, Gierowski Józef, Maleczyński Karol:
Tytuł:Dzieje Wrocławia do roku 1807.
Technika:
Cena:150 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Czarnowski Stefan:
Tytuł:Dzieła. 5t.
Technika:
Cena:350 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Dziesięć wieków Poznania. T.2.: Kultura umysłowa, literatura, teatr i muzyka.
Technika:
Cena:120 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Dziesięć wieków Poznania. [T.] 1: Dzieje społeczno-gospodarcze.
Technika:
Cena:120 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Wojnar Irena:
Tytuł:Estetyka i wychowanie.
Technika:
Cena:80 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Clark J. G. D. [John Grahame Douglas]:
Tytuł:Europa przedhistoryczna. Podstawy gospodarcze.
Technika:
Cena:100 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Haft i zdobienie stroju ludowego.
Technika:
Cena:120 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Ranowicz Abraham:
Tytuł:Hellenizm.
Technika:
Cena:70 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Tymieniecki Kazimierz:
Tytuł:Historia Chłopów Polskich. 3t.
Technika:
Cena:250 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Tatarkiewicz Władysław:
Tytuł:Historia filozofii. 3t. w 3 vol.
Technika:
Cena:300 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Żdżarski Wacław:
Tytuł:Historia fotografii warszawskiej.
Technika:
Cena:120 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Leśnodorski Bogusław:
Tytuł:Historia i współczesność.
Technika:
Cena:70 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Evert-Kappesowa Halina:
Tytuł:Historie konstantynopolitańskie.
Technika:
Cena:50 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Majewski Kazimierz:
Tytuł:Kreta. Hellada. Cyklady. U kolebki cywilizacji europejskiej.
Technika:
Cena:100 zł


Zaznacz wszystko